2022 – året då vi kunde mötas igen

20 DEC 2022 14:53
Det är dags att stänga 2022 och glänta på dörren till 2023. Hur har vi haft det under året som snart tar slut?

Vi gick in i året med fortsatta restriktioner. Men den 8 februari kom beskedet som gjorde att vi äntligen kunde vädra vårluft när samhället öppnade igen efter nästan två års nedstängning. Många föreningar inom vårt förbund har haft fokus på att få tillbaka medlemmarna. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande en lång väg att vandra innan medlemstalet är tillbaka på den nivå vi hade innan pandemin.

Det som har varit positivt är att vi äntligen har kunnat träffas och motionera fysiskt igen. Det märktes inte minst när vi träffades på Mötesplatsen i Bålsta för att dansa, inspireras, prata, diskutera och fatta viktiga beslut. Det var en mäktig känsla att träffa alla er i de föreningar som haft två tuffa år, men som nu tog sats mot en grön framtid med hjälp av återstartsstödet och ert eget stora engagemang.

Året som gått har bjudit på några milstolpar som förtjänar att nämnas lite extra:

  • Många föreningar använde återstartsstödet till digital marknadsföring. Det har gett hela vår organisation ett rejält lyft när det handlar om synlighet och förstärkning av varumärket Korpen.
  • Egna hemsidor. När IdrottOnline nu stänger ner vid årsskiftet tvingades vi snabbt att skapa egna föreningshemsidor. När året snart är över har vi flyttat nästan 100 föreningar till egna hemsidor som är kopplade till KIT.
  • Vi har äntligen börjat bygga den långsiktiga synlighet som är så viktig för vår verksamhet och vårt varumärke, mycket tack vare lanseringen av Motionslandslaget under 2022. Motionslandslaget har lyft oss till en ny nivå. Engagemanget på sociala medier är rekordstort. 
  • ”Tack vare” pandemin blev vår egen digitala närvaro kickstartad.

Om vi kikar in i 2023 så ser vi framför oss det viktiga strategiska arbetet där vi ska ta Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet in i framtiden. Under våren inleder vi den breda dialogen inom hela vår organisation för att ta reda på vilka förmågor vi behöver utveckla.

Rekrytering blir ett av Korpens huvudfokus under det kommande året. Korpen och vår verksamhet är mer aktuell än någonsin sett i skenet av folkhälsa, social mötesplats och tillgänglighet. Men vi behöver bli fler medlemmar och ledare som vill engagera sig och jobba med våra viktiga frågor.

Tack för det här året alla ni engagerade korpmedlemmar och föreningar som gjorde det här återstartsåret till ett år i positiv anda. Ha en riktigt skön jul och ett gott nytt år!

Eva Bjernudd, generalsekreterare

Erik Söderberg, förbundsordförande