Vilka är Emelie, Calle & Camilla?

20 DEC 2022 10:47
Det är flera nya ansikten på förbundskansliet. De senaste månaderna har tre nya medarbetare rekryterats till Korpen riks.

Sedan slutet av sommaren jobbar Calle Andersson som verksamhetsutvecklare med digital inriktning hos Korpens Svenska Motionsidrottsförbundet. 

Calle kommer senast från Handbollsförbundet Öst där han var domar- och funktionärsansvarig. Hos Korpen har han fokus på KIT och hemsida.  

Kort därefter fick kansliet ytterligare förstärkning i form av Camilla Altéus som är ny verksamhetsutvecklare för Aktiva arbetsplatser och Nationella organisationer. Camilla kommer närmast från Alvik Basket där hon var klubbchef. Dessförinnan arbetade hon drygt sex år som projektledare på Svenska Basketbollförbundet.   

Ytterligare en ny medarbetare har rekryterats till kommunikationsteamet. I december började Emelie Nordh, som kommer att jobba med olika kommunikationsuppgifter, däribland sociala medier, hemsida och nyhetsbrev.  

Före Korpen har hon jobbat som kommunikatör hos RF-SISU Halland och som journalist på dagstidning.