Julhälsning från förbundsstyrelsen

20 DEC 2022 10:41
Förbundsstyrelsen har nu haft ett sista möte för i år. Förbundsstyrelsen träffades fysiskt den 12 december för att summera året som gått och blicka fram mot ett händelserikt 2023.

Under kvällen fanns även Korpens valberedning på plats för att umgås och lära känna förbundsstyrelsen bättre. Allt för att förbättra dialogen och samarbetet mellan valberedning och förbundsstyrelse så att rekryteringen inför nästa mandatperiod blir så effektiv och bra som möjligt.   

Förbundsstyrelsen fick en uppdatering i det Gröna och sköna ledarskapet för att säkerställa att förbundsstyrelsen lever som de lär och det blev många bra diskussioner och mycket lärorikt för både gamla som nya förtroendevalda. 

På agendan fanns också beslut kring uppdatering av olika styrdokument, ett antal verksamhetsrapporter samt godkännande av projektplanen för organisationsutredningen. En organisationsutredning som innehåller två delar, dels en översyn av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets anslutningsformer men också en utredning av Korpens Svenska Motionsidrottsförbundets regionala organisering (SDF) och deras uppdrag. Projektet leds av projektledare Andrea Davidsson tillsammans med en arbetsgrupp från förbundskansliet och en projektgrupp bestående av Claes Bidebo (Korpen Sörmland), Leif Gerhardsson (Korpen Småland), Mats Johansson (förbundsstyrelsen/Korpen Östergötland), Linnéa Nyström (Korpen Norrbotten/Korpen Haparanda) och Jürgen Von Rosen (förbundsstyrelsen).  

Nu återstår bara att tacka hela Korpen Sverige för ett fantastiskt arbete under 2022 och önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt aktivt 2023.