Välkomna på visionsworkshop! 

Vi vill tillsammans med er arbeta fram en alternativ vision med syftet att skapa en tydligare röd tråd mellan visionen och strategin och ett mer styrande svar på frågan varför vi finns till

 

Nuvarande vision (”Bäst på motion”) kom till under en period då idrottsrörelsen beslutade att gå från triangel till rektangel och att alla förbund skulle bedriva motionsidrott. Som en reaktion på det togs nuvarande vision fram och handlade om att vi skulle vara ”Bäst på motion inom svensk idrott”. Vi behövde helt enkelt positionera oss väldigt tydligt inom idrottsfamiljen och samtidigt visa utåt att vi var ett motionsalternativ.

 

När vi nu blickar framåt mot den nya strategiperioden mot 2032 så kan vi se att den nuvarande visionen har tjänat oss väl men att det kan vara ett bra tillfälle att se över även visionen då det finns en risk att den är lite för snäv och inåtblickande. Vi har en större stor roll att fylla i samhället. Med det sagt skulle vi vilja bjuda in till ett par visionsworkshops där vi tillsammans kan arbeta fram ett alternativ.  

 

Om vi tar en ny vision eller inte är ett beslut som vi fattar tillsammans. Visar det sig att de flesta föredrar nuvarande vision så kommer vi givetvis fortsatt att arbeta vidare utifrån den. 

 

Datum för visionsworkshop

Välj ett av två tillfällen: 

·       Fredag 9/2 kl. 10.00-11.30

·       Torsdag 15/2 kl. 18.00-19.30

Anmäl dig här 

 

Om inget av datumen fungerar men du vill vara med maila till erik.eng@korpen.se så hittar vi ett eller flera ytterligare datum.

 

Utifrån underlagen tar vi fram ett förslag till styrelsemötet 6-7 mars. Frågan om vi sedan ska byta vision eller inte tas på förbundsmötet i maj.

 

Hör av dig om du har frågor kring detta:

Erik Eng, tf generalsekreterare

erik.eng@korpen.se, 070-541 60 68