Nu kan ni söka Projektstöd IF Ungdom 2024/2025

Din förening kan söka bidrag inom Projektstöd IF Ungdom 2024/2025. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin ungdomsidrott i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet beviljar stöd inom två huvudområden – utbildning och processarbete respektive uppstart av nya aktiviteter eller projekt. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med Korpens förbundskansli. 

 

Projektperiod

Projektperioden är 1/3 2024 – 31/12 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden. 

 

Hur ansöker vi om stöd?

Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga.

Ansökningar för 2024 är fördelat på två ansökningsperioder, en på våren och en på hösten. 
Ansökningsperiod 1:  till och med 18 februari 2024, besked ges senast 29 februari.
Ansökningsperiod 2:  till och med 15 september 2024, besked ges 30 oktober.

Ansökningsperiod 2 genomförs under förutsättning att det finns pengar kvar, vi reserverar oss att de kan komma att ta slut.

Information om 2025 års ansökningsperiod kommer under hösten 2024.

Inför ansökan rekommenderar vi att ni tar kontakt med er lokala RF-SISU konsulent för att undersöka hur de kan stödja eller hjälpa er. Det kan även vara fördelaktigt att ta en kontakt med kommunen för att se vilka stöd de har samt främja dialog och långsiktighet.

 

Hur får vi hjälp med vår ansökan?

Ta kontakt med en verksamhetsutvecklare eller evelina.aittamaa@korpen.se. För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

 

Läs mer om projektstöd IF och huvudområdena i pdf:en Projektstöd IF Ungdom 2024/2025