Vi ser fram emot att ses under 2024!

Som vanligt har året startat i rasande fart och man inser att det inte dröjer särskilt länge innan vi ses på förbundsmötet i maj. Det känns alltid värdefullt när vi får möjlighet att samla så pass många under en hel helg.  Anmälan har nu öppnat, varmt välkomna!

Välkomna på visionsworkshop
När vi tittar framåt anser vi att Korpens nuvarande vision ”Bäst på motion” kan vara lite snävt formulerad. Vi har en större roll att spela i samhället och bjuder in till workshop där vi tillsammans praktiskt kan arbeta fram ett alternativ som eventuellt bättre fångar detta. Läs mer och anmäl dig här!

Anna Iwarsson vald till ny ordförande för RF och SISU

I veckan var det extrastämma och från Korpen var det Erik Eng (tf generalsekreterare), Fredrika Lindström och Gunilla Lindström (båda från Korpens styrelse) som var ombud. Erik Söderberg (Korpens ordförande) var där som ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

Anna Iwarsson valdes till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna medan Susanne Jidesten valdes in som ledamot i Annas ställe eftersom hon lämnade en lucka efter sig i styrelsen. De här valen gick snabbt och vållade inte någon diskussion.

Frågan om förändrat elitidrottsstöd som lyfts av ett 20-tal medlemsförbund debatterades dock flitigt. Det resulterade i att Riksidrottsstyrelsen ajournerade mötet under en kort stund för att sedan återkomma med nya förslag på förändringar efter att ha lyssnat in de synpunkter som framförts.

Upplevelsen är att de flesta gick därifrån rätt nöjda och det var fint att se kraften i den demokratiska processen.

Snart dags för ordförandeträff den 5 feb

Och på tal om den demokratiska processen så har vi startat upp ordförandeträffar med syftet just att diskutera och utveckla frågor som till exempel demokratin i rörelsen. Om du har en ordföranderoll vill vi påminna dig om att anmäla dig till kommande ordförandeträff den 5 februari och även flagga för att vi kör en till i samband med förbundsmötet i maj.

Korpen gör skillnad
I dessa tuffa ekonomiska tider och osäkra världsläge kan man fundera på om det inte finns viktigare saker än att prata om motion. Men att träna tillsammans och må bra är så klart fortsatt viktigt, om inte ännu viktigare.

Utifrån det faktum att så få når upp till  WHO:s riktlinjer för fysisk aktivitet och att det får stora konsekvenser för samhället så är det där träningspasset eller den där korpmatchen inte bara något som är väldigt roligt utan även något som är bra för folkhälsan.

Vi kan gott sträcka på oss med självförtroende. Det vi gör är viktigt och gör skillnad för många människor.

Med det sagt så vill vi även passa på att tacka alla er som engagerar sig i en förening och lägger ner tid på att möjliggöra motion för andra. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Ökat intresse för motionsaktiviteter
Vi ser att medlemstalet i stort sett är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Och det är oerhört glädjande att höra att flera av er upplever ett ökat intresse och högt tryck på anmälningar till seriespel och aktiviteter. Det går i linje med nyheten som kom Marathongruppen häromveckan som meddelade att de har rekordmånga anmälningar till Stockholm Marathon. Ökningen tros bero på att sociala medier, och framför allt TikTok, har bidragit till att göra löpning trendigt.

Ansök till årets upplaga av Ungagerad 
Vem blir inte glad av att se gänget från vårt ledarskapsprogram Ungagerad. Anmälan är nu uppe för årets omgång, sprid ordet och ansök här!

Låt oss tillsammans göra 2024 till ett bra år för Korpen!

/Erik Eng, tf generalsekreterare
Erik Söderberg, förbundsordförande