Var med i skapandet av Korpens framtid

Snart är vi i mål med det fokusarbete vi arbetat efter de senaste åren: Fokus Korpen 2025.

Nu börjar jobbet inför nästa strategiperiod och i maj 2024 ska vi på förbundsmötet slå beslutsklubban i bordet för den nya gemensamma strategi som gäller från 2025 och framåt.

Nästa år behöver vi mötas i olika konstellationer, både digitalt och fysiskt, för att ta del av forskning, omvärldsspana och självklart blicka in i vår egen organisation – hur går det för oss, egentligen? Som vanligt gör vi den här viktiga resan mot den gemensamma strategin tillsammans. Här i Korpnyttt kan du till exempel läsa om att både datum och mötesplats är spikad för ”Korpens dialogmöte”. I maj tar vi ett av flera stora gemensamma steg mot den nya strategin på Runö i södra Roslagens skärgård.

För ett par veckor sedan deltog vi på Riksidrottsforum (RIF), en mötesplats för förtroendevalda och generalsekreterare inom Riksidrottsförbundet. RIF är arenan för diskussioner runt gemensamma frågor inför stämman, Riksidrottsmötet 2023.

På RIF handlade det en hel del om hur den gällande strategiperioden, Strategi 2025, har gått hittills. Från Korpens sida fick vi möjlighet att prata om hur vår organisation levt efter Strategi 2025. Dessutom lyfte vi fram saker som gjort oss stolta under perioden såsom sättet korpens föreningar bedrev verksamhet under pandemin och lanseringen av Motionslandslaget.

Ta chansen att bidra till Korpens framtida utveckling – boka in det stora dialogmötet den 12-14 maj 2023!

Eva Bjernudd, generalsekreterare

Erik Söderberg, förbundsordförande