Nytt stöd för fler äldre i rörelse

Fram till den 30 april kan idrottsföreningar söka ett nytt stöd från Riksidrottsförbundet för att starta eller utveckla en satsning på seniorer. Det är ett engångsstöd på 3000 kronor som söks genom IdrottOnline.

Fram till 2025 kommer föreningarna som får stödet ha möjligheten att fortsätta utveckla föreningsverksamheten med äldre genom olika stöd från idrottsförbunden och RF-SISU distrikt.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida