Idrottsbrevlådan

Idrottsbrevlådan är en kostnadsfri digital brevlåda som Riksidrottsförbundet tagit fram i samarbete med Kivra. Det är en hållbar och säker kommunikationskanal men även en lagringsyta för viktig information.

Syftet med Idrottsbrevlådan är att säkerställa en säker kommunikationskanal inom idrottsrörelsen, att skapa en oberoende lagringsyta för viktiga dokument och på sikt underlätta kommunikationen ut mot föreningsmedlemmar. Idrottsbrevlådan är knuten till föreningen, inte personer.

Idrottsbrevlådan är för alla organisationer inom svensk idrottsrörelse. Den påminner om Kivras företagsbrevlåda och uppgifter som organisationsnummer och firmatecknare kontrolleras mot Riksidrottsförbundet och registret i IdrottOnline. 

Idag kan idrottsföreningar aktivera Idrottsbrevlådan för att ta emot digital post från sitt specialidrottsförbund och andra anslutna organisationer samt nyttja den säkra lagringsytan för viktiga dokument.

Mer information