Snart startar vi strategidialogerna

En kvinna skriver på ett papper.

Korpens nya framtidsstrategi ska ta form och sättas på pränt under det här året. Självklart vill vi lägga örat mot rälsen och lyssna på våra medlemmar, föreningar och förtroendevalda för att få en ärlig bild av verksamheten.

Den 1-5 mars kommer vi att bjuda in till samtal med människor inom Korpen. Några av de frågor som vi ställer är: Vad händer inom Korpen och vår omvärld? Vilka konsekvenser tar vi med oss in i framtiden?

Dialogerna kommer att lägga grunden för innehållet i vår strategi som vi ska processa vidare på mötesplatsen den 12-14 maj. Vi kommer att återkomma med inbjudan och tider för dialogerna så markera gärna 1-5 mars i din kalender.