Tack för bra samtal om strategin

Fokus Korpen – arbetet med vår kommande strategi fortsätter
Tack för givande samtal och bra återkoppling på dialogmötena. Remissen skickas ut kring den 15 december och det går bra att komma med medskick fram till 15 februari!

Här hittar ni sidan där vi samlat informationen om strategiarbetet

Stöd att bygga kännedom om Korpen lokalt
Det lokala opinionsarbetet är en fråga som varit uppe flera gånger och vi har nu börjat ta fram material som alla föreningar kan använda sig av i mötet med sina lokala politiker och beslutsfattare. Vi behöver sprida berättelsen om Korpen och höja kunskapen om vad vi gör och varför vi finns till. 

Som ett exempel på det här stödet var Erik Eng och Pär Ånell från förbundskansliet i Malmö den 15 november och träffade fritidsförvaltningen tillsammans med Ola Pettersson från Korpen Malmö.

Det är viktigt att vi hjälps åt att höja kännedomen om Korpen och att fler förstår hur vi fungerar och kan bidra till en bättre folkhälsa. Vår flexibla breddidrott gör att vuxna kan idrotta hela livet. Vi kompletterar andra satsningar som ofta riktar sig till barn och unga eller elitidrott.

Välkommen på Korpens ordförandeträff den 12 dec
Vi bjuder in dig som är ordförande i någon av våra föreningar till ett digitalt samtal över Teams. Syftet är i första hand att höra om det finns ett intresse av att träffas regelbundet för att utveckla demokratin i vår rörelse.

Vi tänkte även passa på att informera lite kort om status vad gäller ordförandeposten i Riksidrottsstyrelsen och det pågående strategiarbetet för Korpen.

När? 12 december, kl 9.00-10.15

Vi skickar ut en teamslänk till alla anmälda inför mötet.

Anmäl dig här

Idrottsrörelsens alla ordföranden diskuterade en rad framtidsfrågor
I helgen träffade vår ordförande Erik Söderberg ordföranden från de övriga 71 specialidrottsförbunden. Frågor som diskuterades var till exempel strategin efter 2025, översyn av det ekonomiska stödsystemet, OS/Paralympics 2030 i Sverige, Elitidrott 2030 och det politiska läget ur idrottens perspektiv.

Som vanligt kan ni gärna höra av er med frågor och funderingar!

 

/Erik Söderberg (ordförande) och Erik Eng (tf generalsekreterare)