Vill ni vara med i en ledarsatsning?

Det pratas ofta om brist på ledare, i synnerhet när det gäller styrelsearbete, inom idrottsrörelsen. Det gäller även Korpen. Nu har vi tillsammans med Riksidrottsförbundet och RF-SISU möjlighet att erbjuda en satsning på nyrekrytering av ledare! Vill ni vara med i satsningen?

Arbetsprocessen ser ut så här:
- Processarbete i form av en dialogduk där det analyseras vad ni som förening kan erbjuda en ny ledare, varför ni behöver nya ledare till vart ni hittar dem. Utifrån det tas en handlingsplan fram för hur ni jobbar med ledare, både för att rekrytera fler och för att behålla era ledare

- Gå den digitala utbildningen ”Ledare i fokus” så att fler ledare kan rekryteras till föreningen

- Jobba med arbetshäftet ”Samla ledarteamet” för att öka chanserna att styrelsen/träningsgruppen fungerar bra

Vill ni vara med?
Så vill ni vara med för att under 2024 stärka ledarstaben, både genom att öka antalet ledare men även genom kunskap och välmående? Berätta hur ni vill göra genom att svara på en kort fråga här.  Sista svarsdag är 15 december.

Ett litet tips redan nu för att på bästa sätt få nya ledare ställ frågan! Berätta vad det innebär att exempelvis arbeta i en styrelse, att vara med och skapa glädje och gemenskap. ”Jag fick frågan” är faktiskt det vanligaste svaret på varför någon blev ledare.