Grafisk profil & Logotyp

I den grafiska profilen får du information om riktlinjer kring vår logotyp och typografi samt färgval och bildspråk. Korpens logotyp uppdaterades 2018 och då uppdaterades även den grafiska profilen något. Det är av stort värde att vi alla inom organisationen följer vår gemensamma grafiska profil. Detta både för att stärka vårt varumärke och för att sammansvetsa oss som organisation.

Då vi lever i en digital värld med snabba förändringar kan det vara svårt att hänga med i svängarna. Vi har därför satsat på att ta fram färdiga mallar för marknadsföring både i tryckt som digital form. Vi hjälper även till med bilder i rätt format anpassade för sociala medier. Mer om detta kan läsa om under "Korpen Toolbox". Personalen på förbundskansliet finns även till er hjälp om ni har frågor kring grafisk profil och marknadsföring. 

 

Korpens logotyp

Korpens logotyp finns i grönt, vitt och svart. Sedan våren 2018 finns en uppdaterad logotyp. Välj den logotyp som passar bäst i er marknadsföring. Se den grafiska profilen för riktlinjer kring när de olika färgerna på logotyp ska användas.