Hemsideslösning för Korpens föreningar

Korpen tillhandahåller en hemsideslösning för alla medlemsföreningar. Lösningen är gratis och innebär att ni får en egen hemsida i verktyget Umbraco under korpen.se.  

En hemsida är ett bra verktyg för föreningar att nå ut till befintliga och presumtiva medlemmar. Genom den lösning som Korpen erbjuder har ni möjlighet att publicera nyheter, scheman och annan viktig information om er verksamhet.  

Vad får vi?  

Hemsideslösningen är kostnadsfri för Korpens föreningar. Systemet heter Umbraco, vilket är samma som används för korpen.se.  

Förbundskansliet stöttar er i att starta upp er hemsida och erbjuder utbildning i hur ni fyller den med innehåll och håller den uppdaterad. I publiceringsverktyget finns gemensamma bilder som ni har rätt att använda. Det går också att ladda upp egna bilder.  

Förbundskansliet ansvarar även för utveckling av systemet och hemsidornas funktioner.  

Genom att klicka på länkarna nedan kan du se exempel på några av de föreningshemsidor som är aktiva i dag: 

Vad behöver vi göra?  

För att ha en hemsida i Umbraco måste föreningen ha startat upp i Korpens IT- och verksamhetssystem KIT.  Föreningen behöver även kontinuerligt underhålla informationen i KIT så att den är uppdaterad och korrekt.  

Alla Korpens föreningar ska enligt stadgarna vara anslutna till KIT.  

Hur kommer vi igång?  

Kontakta Korpens förbundskansli om ni är intresserade av att starta upp en hemsida i Umbraco: kit@korpen.se.  

Bakgrund 

Idrottsföreningar har tidigare kunnat ha en hemsida via idrottens gemensamma system IdrottOnline. När Riksidrottsförbundet aviserade att denna funktion skulle tas bort vid årsskiftet 2022/2023 valde Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet att erbjuda en kostnadsfri lösning till alla sina medlemsföreningar på samma plattform som korpen.se.  

Ett erbjudande om hemsidesflytt gick ut till samtliga korpföreningar under 2021. I nuläget är det ett 100-tal som har valt denna lösning och det blir fler hela tiden.  

Med den nya lösningen kan föreningarnas aktiviteter hämtas per automatik vilket gör att bokning och betalning kan ske i ett för besökaren smidigt och enkelt flöde. Lösningen bygger på färdiga sidmallar som följer den grafiska profilen och är anpassad till Korpens verksamhet. 

Förutom att dessa nya hemsidor är användarvänliga och tydligt guidar besökaren till att hitta en aktivitet, så fyller de en stor funktion i att dra trafik samt att marknadsföra Korpens verksamhet. 

Frågor? 

Carl Andersson
Verksamhetsutvecklare med IT-inriktning

08-699 64 37