Utveckling & stöd

Så håller föreningen över tid

Få tips om hur ni kan jobba med exempelvis verksamhetsplanering, ekonomi, uppföljning och rekrytering. 

Läs mer
Ekonomiskt stöd

Här hittar du information om LOK-stöd, Korpens olika projektstöd, vårt samarbete med Folkspel och rabatter och specialavtal. 

Läs mer
Försäkra din förening

Alla som deltar i Korpens verksamhet ska vara försäkrade. 

Läs mer
Trygg idrott

I Korpens verksamhet ska alla känna sig trygga och välkomna.

Läs mer
Aktuella motionskoncept

Läs mer om Mitt Everest, Pickleball och Gå-fotboll. 

Läs mer
Idrottsklivet

Korpen deltar i satsning för att fler ska hitta till föreningsidrotten. 

Läs mer
Ungdomar

Laget och Ungagerad är två exempel på hur ni kan utveckla er verksamhet mot ungdomar. 

Läs mer
Aktiv senior

Utbilda ledare och få igång nya typer av verksamheter för seniorer.

Läs mer
Tre personer spelar rullstolsinnebandy.
Parasport

Starta eller utveckla befintlig parasportverksamhet.

Läs mer
Mallar

Hitta och ladda ner mallar för verksamhetsberättelse, stadgar och handlingsplan kopplat till Korpens strategi. 

Läs mer
Korpens antidopingpolicy

Ladda ner en handlingsplan för en antidopingpolicy och Korpen Svenska Motionsförbundets antidopingprogram.

Läs mer
Nöjd Medlemsindex (NMI)

Vår gemensamma undersökning där vi tar reda på vad medlemmarna tycker om vår verksamhet.

Läs mer
Korpens föreningsutvecklare

Korpens förbundskansli jobbar för er föreningar runt om i landet. Här hittar du kontaktuppgifter till oss. 

Läs mer