Trygg idrott

Trygg idrott betyder att arbeta förebyggande för fysisk och psykosocial trygghet på individ- och gruppnivå i samband med Korpens verksamhet. Trygg idrott innefattar även en handlingsplan för om något ändå går snett. 

I Korpens verksamhet ska alla känna sig trygga och välkomna. För att säkerställa det behöver vi ha god kunskap om potentiella risker, hur vi arbetar förebyggande och vad vi ska göra om något ändå händer. Det är också viktigt att ledare och utövare inom Korpen vet vart de kan vända sig om de känner sig otrygga eller blivit utsatta för något som inte är okej.

Under 2024-2025 kommer vi att satsa lite extra på området Trygg idrott. Vi hoppas att många föreningar tar tillfället i akt och ser över sina rutiner och handlingsplaner. Processtöd från förbundskansliet finns att få, bland annat med att ta fram:

- En krisplan och en krisgrupp

- Tydlig kommunikation om var ledare och medlemmar kan vända sig i händelse av mobbing, trakasserier, hot, våld, övergrepp eller olycka. 

- En kartläggning av trygghetsrisker i verksamheten och en handlingsplan för att reducera risker.

- En uppföljningsplan – vilka punkter ska följas upp och hur ofta. 

Styrdokument

Inom idrottsrörelsen, och som förening inom Korpen, finns det några styrdokument som är viktiga att förhålla sig till. Idrottsrörelsens styrdokument hittar du här.

Korpens styrdokument hittar du här.

Registerutdrag

Enligt beslut ifrån Riksidrottsförbundet är alla idrottsföreningar skyldiga att begära in Polisens begränsade belastningsregister från alla ledare som har regelbunden kontakt med barn och unga under 18 år. Mer information om registerutdrag hittar du här.

Det finns en enkel funktion i KIT där ni med några klick kan markera att ledare visat upp sitt registerutdrag. Registerutdraget beställer ledaren själv härifrån.

Kunskapshöjning förening

RF-SISU:s omfattande kunskapsstöd om hur man som förening kan skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer hittar du här.

Ytterligare kunskapsstöd i urval

Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer - RF

Suicide Zero

Personer med funktionsnedsättning – Brottsofferjouren

Antidoping Sverige

BRIS Stödlinje för idrottsledare 

FRIENDS Kunskapsbank för idrottsledare

Orosanmälan 

Surfa lugnt

Safe selfie

#nätsmart

För ledare och utövare

Var går egentligen gränsen mellan brott, kränkning och oskönt beteende? Och vart kan jag som utövare eller ledare vända mig om något händer? Dessa frågor besvaras i dokumentet som heter just Brott, kränkning eller oskönt beteende. Lägg gärna upp dokumentet på föreningens egen hemsida. Ett tips är att länka det i medlemsutskick så att det når era medlemmar.

Om ni vill göra en egen variant med era kontaktuppgifter, kontakta förbundskansliet på info@korpen.se så hjälper vi er.

När krisen drabbar en förening

RF har tagit fram en lathund vad man som förening bör tänka på om en kris uppstår, se här.

I händelse av kris i föreningen, kontakta även Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets generalsekreterare samt pressansvarige på förbundet, kontaktuppgifter hittar du här. Både för att de kan vara ett stöd, men också för att de, beroende på krisens storlek, kan komma att bli kontaktade av journalister.

Frågor?

'

Camilla Altéus 
camilla.alteus@korpen.se