Nöjd Medlemsindex (NMI)

Korpens Nöjd Medlemsindex är vår gemensamma undersökning där vi tar reda på vad medlemmarna tycker om vår verksamhet. Den skickas ut vartannat år och är ett bra verktyg för föreningens utvecklings och förbättringsarbete.

NMI (Nöjd medlemsindex) är ett etablerat arbetssätt för att få föreningen att öka kommunikationen med sina medlemmar. Med hjälp av ett antal frågor får föreningen bra underlag för sitt utveckling- och förbättringsarbete.

Hur funkar Korpens NMI?

Med hjälp av Korpens NMI kan du och din förening på ett strukturerat och återkommande sätt få ta del av vad era medlemmar tycker om verksamheten.

Korpens NMI är en matematisk modell som används för att mäta nöjdheten mot medlemmar kopplat till föreningens aktivitetsutbud och sammanställs från följande frågeställningar i enkätform:

  • Hur nöjda medlemmarna totalt sett är med verksamheten

  • Hur rekommendationsbenägna de är

Hur troligt det är att de kommer att fortsätta att delta i verksamheten

Dessa frågeställningar ger ett index för hur nöjda medlemmarna är med verksamheten och är ett bra mätvärde för ett kvalitetsarbete. Utöver detta index bygger en­käten på frågor kring Korpens kärnverksamhet, det vill säga lagidrott, gruppträning och individuell idrott.  

Din förening kan använda Korpens NMI för att ta reda på vad era medlemmar tycker att ni ska prioritera i föreningens kvalitetsarbete samt för att utvärdera de insatser ni prioriterat under året. För Korpen riks ger NMI:n också en vägvisning kring vilka centrala verktyg och insatser som behövs.

När ni vet vad era medlemmar tycker återstår det viktigaste: Hur ska ni använda er av resultaten i er verksamhetsutveckling? Här är er föreningsutvecklare samt SISU Idrottsutbildarna en resurs som stödjer er i nästa steg.

Hur ofta görs NMI-undersökningarna?

Korpens NMI görs, om inget oförutsett inträffar, vartannat år.

Den senaste gjordes under våren 2024 med målet att presentera det totala resultatet vid förbundsmötet i maj 2024. Målet är att de enskilda resultaten skickas ut före sommarsemestern, men troligen tidigare.

Vilka föreningar deltar i undersökningen?

Alla medlemsföreningar som har medlemmar registrerade i KIT deltar i undersökningen samt får, beroende på hur många som svarar, tillgång till resultatet för sin förening.

Hur skickas den ut till medlemmarna?

Korpens NMI mailas ut till alla föreningens medlemmar, över 15 år, som finns registrerade med e-postadress i KIT. 

Vad kostar det för föreningen?

Korpen riks står för framtagandet av undersökningen, kostnaden för mailutskicket samt resultatinsamlingen av NMI-undersökningen. Föreningen kan välja att lägga till specifika frågor, göra sms-utskick m.m mot en extra kostnad.

Vi vill veta mer!

Kul! Läs igenom arbetsmaterialet vi tagit fram för mer information om undersökningen och hur din förening kan använda sig av den.

Frågor? 

Pär Ånell
par.anell@korpen.se
08-699 64 25