LOK-stöd

För föreningens barn- och ungdomsverksamhet samt vuxna med funktionsnedsättning kan ni söka aktivitetsstöd, LOK-stöd. Bidraget finns för att stimulera verksamheter mot målgrupperna och är för både föreningen och hela Korpen ett viktigt verktyg för att mäta omfattningen av vår verksamhet.

Det finns två olika former av aktivitetsstöd, även kallat LOK-stöd. Dessa är statligt och kommunalt aktivitetsstöd. LOK-stödet är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten i föreningen och bidragsberättigad verksamhet kan exempelvis vara träning, läger och tävlingar.

För det kommunala aktivitetsbidraget ser reglerna olika ut i olika delar av landet. För att få reda på vad som gäller för just din förening är det bäst att ta kontakt med din egen kommun för att få mer information.

Syftet med det statliga LOK-stödet är att ge föreningar förutsättningar att möjliggöra, bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar 7-25 år samt för vuxna med funktionsnedsättning.

Ansökan skickas in två gånger per år.

Ansökan för våren: senast 25 augusti

Ansökan för hösten: senast 25 februari

Aktiviteten ska:

  • Pågå minst 45 minuter
  • Ledas av en ledare som fyllt 13 år*
  • Ha minst 3 och högst 20 deltagare på en ledare
  • Deltagarna på aktiviteten ska vara mellan 7-25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns)
  • Alla som deltar i aktiviteten ska vara medlemmar i föreningen

* Ledaren kan vara yngre än 13 år om det även finns en vuxen ledare med.

Nya riktlinjer för LOK-stödsansökningar from 2020

Från och med 1 januari 2020 behöver föreningen göra hela sin närvarorapportering via Idrottonline. Det vill säga, alla aktiviteter och deltagare vid respektive aktivitet ska finnas tillgängligt direkt i Idrottonline. Vi har därför kopplat samman Korpens gemensamma IT-system, KIT, och Idrottonline så föreningar som närvarorapporterar via KIT inte behöver arbeta dubbelt. Alla aktiviteter ni lägger in i KIT kan ni med en knapptryckning föra över till Idrottonline när det är dags att skicka in er LOK-stödsansökan för vår- eller hösttermin.

Närvarorapportera i KIT

KIT - Korpens nya IT-system, har en integration med IdrottOnline som gör att du bara med en knapptryckning kan föra över alla aktiviteter från KIT direkt till IdrottOnline och sen bara skicka in ansökan via IdrottOnline.

Här finns guider kring närvarorapportering och LOK genom KIT.

Frågor om LOK-stöd

Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information. Du kan även kontakta er idrottskonsulent i ert RF-SISU-distrikt. Du kan också läsa om LOK-stöd på lätt svenska.