Stark&Smidig - Utmaningen

 

Som en kontrast till rörlighetsdelen så avslutas den arbetsintensiva delen av passet med en statisk styrkeövning som vi valt att kalla Utmaningen. Där krämar vi ut det sista ur musklerna och ger deltagarna chansen att utmana sig själva. I filmen ovan visar Markus och Stina förslag på övningar till utmaningen.

Tidsåtgång

30 sekunder – 2 minuter

Övningar

Utmaningen bryter av efter den dynamiska rörlighetsdelen och är en statisk uthållighetsövning i styrka som exempelvis Plankan eller Jägarvilan.

Tänk på att: Anpassa tid efter gruppens kapacitet.