Grön och Skön

I Korpen arbetar vi med ett transformerande ledarskap där vi lyssnar och lär av varandra, där vi ger och tar emot feedback. Där vi jobbar med tillit och där vi ger och tar ansvar. Lev som du lär, bry dig och möjliggör! Korpens har en egen ledarutbildning som går under namnet Grön- och skönutbildningen.

Ulrika Lingslunde är tidigare verksamhetsansvarig på Brännpunkten och nu vice ordförande i Korpen Stockholms län. Ulrika har gått Korpens Gröna och Sköna-ledarskapsutbildning. I klippet berättar Ulrika varför det är bra att gå utbildningen fysiskt med en utbildare. 

Om Grön- och skönutbildningen

Grön och skön är Korpens egen ledarutbildning som ni får kostnadsfritt via våra föreningsutvecklare. Kontakta just er föreningsutvecklare och kom överens om hur ni vill lägga upp er utbildning. Här är några uttalanden från tidigare deltagare: 

”Tack för en innehållsrik och värdefull dag tillsammans. Båda kursledarna hade ett fint bemötande av gruppen, kändes kunniga och kunde förmedla klokskap till oss deltagare. Lyssnade och bidrog med frågor för att lyfta flera perspektiv”.

”Väldigt bra bemötande. Ni var väldigt trevliga och gjorde så att alla var med och deltog. Bra övningar”.

”Jag har lärt känna mig själv bättre idag”. 

Utbildningsinnehåll

Vi anpassar utbildningen efter era önskemål och möjligheter. Det kan vara en heldag eller uppdelat på två kvällar. Det finns även möjlighet att dela upp utbildningen på tre timmar om en vill komma en bit på vägen.

En del av utbildningsinnehålllet:

  • Vad är det transformerande ledarskapet?

  • Hur kan vi använda det i vår (ledar-)vardag?

  • Att bygga tillit och ge och ta ansvar.

  • Att skatta och granska oss själva som ledare – vilka är mina styrkor och vad kan jag förbättra?

Målet är att du ska utveckla din förmåga att analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar. Detta i syfte att bättre bidra till din, andras och föreningens effektivitet och välmående för att vi vill: 

  • Ha fler aktiva medskapare och ledare inom Korpen​

  • Ha ett enkelt och gemensamt förhållningssätt​

  • Leva våra värderingar, Glädje, Gemenskap och Alla är välkomna​

  • Skapa ökat engagemang hos fler​

  • Ha en effektivare/mer effektfull organisation

Utbildningar i grönt och skönt ledarskap

En del i förarbetet inför en Grön- och skönutbildning är att deltagarna på egen hand går igenom grundutbildningen i korpkunskap. 

Grön och Skön - En utbildning i korpkunskap

På ett knapptryck är du igång med vår utbildning i korpkunskap, Här kommer du, med hjälp av filmer och texter, ta dig igenom åtta avsnitt som vandrar över Korpens uppdrag, värderingar och historia. Med hjälp av både reflektionsfrågor och quiz kan du testa dina nya kunskaper.

Det finns också möjlighet att gå den digitala utbildningen nedan i sin helhet, men vi rekommenderar alltså att ni i föreningen går den fysiskt genom er föreningsutvecklare.

Grön och Skön - En utbildning i ledarskap

Välj den inlärningsmetod som passar dig bäst! Lyssna på poddar när du är på språng, kolla på filmklipp när du kan luta dig tillbaka eller varför inte köra på det traditionella sättet och läsa dig till informationen. Här finns det alla möjligheter för dig att lära dig mer om Korpens ledarskapsmodell, se hur olika ledarskapsbeteenden ger olika effekt och träna dina gröna och sköna ledarskapsfärdigheter. Självklart utlovas ett fint diplom när du genomfört utbildningens alla steg och målsättningar.  

Det transformerande ledarskapet med Stefan Söderfjäll

I oktober 2019 hade vi nöjet att genom Korpen Stockholms län få lyssna till Stefan Söderfjäll. Stefan Söderfjäll är fil. Dr i psykologi, organisationskonsult, föreläsare och författare till ett flertal böcker om ledarskap, team, mål och motivation. Föreläsningen handlar om vad ledarskap egentligen är för något, motivationens betydelse för ledarskapet och vilka sätt att agera som ledare som främjar motivation, prestation och välbefinnande hos andra. Han är en förespråkare för det transformerande ledarskapet som är grunden för Korpens gröna och sköna ledarskap.