Projektstöd ungdomsidrott

Din förening kan söka bidrag inom Projektstöd IF Ungdom 2024/2025. Bland annat Projektstöd IF Barn och Ungdom – Verksamhet i socioekonomiskt svaga områden. Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin ungdomsidrott i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande. 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet beviljar stöd inom två huvudområden – utbildning och processarbete respektive uppstart av nya aktiviteter eller projekt. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med Korpens förbundskansli. 

Projektperiod

Projektperioden är 1/3 2024 – 31/12 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden. 

Hur ansöker vi om stöd?

Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga.

Ansökningar för 2024 är fördelat på två ansökningsperioder, en på våren och en på hösten. 
Ansökningsperiod 1:  till och med 18 februari 2024, besked ges senast 29 februari.
Ansökningsperiod 2:  till och med 18 april 2024, besked ges 3 maj.
Ansökningsperiod 3:  till och med 15 september 2024, besked ges 30 september.

Ansökningsperiod 3 genomförs under förutsättning att det finns pengar kvar, vi reserverar oss att de kan komma att ta slut.

Information om 2025 års ansökningsperiod kommer under hösten 2024.

Inför ansökan rekommenderar vi att ni tar kontakt med er lokala RF-SISU konsulent för att undersöka hur de kan stödja eller hjälpa er. Det kan även vara fördelaktigt att ta en kontakt med kommunen för att se vilka stöd de har samt främja dialog och långsiktighet.

Hur får vi hjälp med vår ansökan? 

Ta kontakt med en verksamhetsutvecklare eller evelina.aittamaa@korpen.se. För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Läs mer om projektstöd IF och huvudområdena i pdf:en Projektstöd IF Ungdom 2024/2025

Frågor?

Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd ungdomsidrott är du välkommen att kontakta:

 

Evelina Aittamaa
evelina.aittamaa@korpen.se
08-699 64 12

 

Projektstöd IF Barn och Ungdom – Verksamhet i socioekonomiskt svaga områden

Under 2024 har föreningar möjlighet att söka medel för att stärka verksamhet i socioekonomiskt svaga områden. Syftet med stödet är att stäkra befintliga idrottsföreningar i angivna områden i struktur, ledarskap och närvara, rekrytera och utbilda ledare samt utveckla och utforma idrottsverksamhet för att tillgängliggöra föreningsidrotten för fler. 

Dessa medel ska användas:  
•    för verksamhet i angivna områden 
•    till verksamhet för barn och unga i åldern 13-16 år
 
Medel får användas för att: 
•    stärka strukturen i föreningen 
•    rekrytera och utbilda ledare 
•    sänka socioekonomiska trösklar  

Projektperiod

Projektperioden är från 1/6 2024 – 28/2 2025. Stöd kan endast beviljas för projekt vars genomförande är inom den aktuella tidsperioden.

Hur ansöker vi om stöd?

Ansökan görs genom Idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline, här finns manualer om hur ni går till väga. 
 
Ansökningsperiod: till och med 15 september, besked ges senast 30 september. Har ni önskemål om att få er ansökan behandlad innan sista ansökningsdatum mejla andrea.davidsson@korpen.se

Hur får vi hjälp med vår ansökan?

Ta kontakt med en föreningsutvecklare eller andrea.davidsson@korpen.se. För tekniska frågor om Idrottsmedelapplikationen hänvisar vi till IdrottOnline-supporten.

Frågor?

Har du generella frågor eller vill ha mer information om Projektstöd ungdomsidrott är du välkommen att kontakta:

Andrea Davidsson
andrea.davidsson@korpen.se
08-699 61 47