Korpens antidopingpolicy

Här på sidan kan du ladda ner en handlingsplan för en antidopingpolicy som din förening kan använda sig av. Det går även att ladda ner Korpen Svenska Motionsförbundets antidopingprogram.

Varje förening kan använda handlingsplanen på ett grundläggande sätt men den kan också korrigeras utifrån varje förening och dess innehavande verksamhet.

För er föreningar som har ett eget gym rekommenderar vi att ni säkerställer att det finns uppdaterad information om antidopingarbetet att tillgå i anslutning till ert gym. Föreningar som driver anläggningar och specifikt gym bör alltså vara lite extra noggranna med information till sina medlemmar. Där finns möjligen en målgrupp som vi bedömer vara större till risken av ett användande av dopingpreparat.

Utbildning i dopingfrågor

När det gäller utbildning i dopingfrågor för föreningar så vill vi hänvisa till RF-SISU distriktsförbund lokalt och SISU Idrottsutbildarna. Vi hänvisar också till RF och Svensk Antidoping olika framtagna upplägg och hjälpmedel för att öka kunskapen om dopingreglerna.

Viktigt att ha ett antidopingprogram

Alla idrottsaktiva såväl ledare, tränare som funktionärer har en skyldighet att känna till och följa idrottens dopingregler. Det är därför av vikt för oss som förbund att ha ett antidopingprogram så att våra föreningar och dess ledare och medlemmar kan ta del av programmet för att förebygga och vara en del i antidopingarbetet. Vi som SF ska vara ett stöd till er föreningar i framtagandet av en handlings och beredskapsplan. Vilket i sin tur underlättar för föreningar att kunna informera sina medlemmar om antidopingarbetet.  Blir man testad och det visar sig vara positivt blir man avstängd. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet följer Idrottens antidopingreglemente och dess beslutsordning gällande dopingärenden.

Ny svensk antidopingorganisation beslutad

Den 1 januari 2021 började den nya världsantidopingkoden gälla. Antidoping Sverige är utsedd att vara Nationell antidopingorganisation (NADO) i Sverige.

Den 22 december 2020 fastställde den extra RF-stämman förändringar av RF:s stadgar, antagit stadgar och tillsatt styrelse för Antidopingstiftelsen samt antagit regelverk i form av idrottens Antidopingreglemente. Syftet med bildandet av stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för den nya nationella antidopingorganisationen Antidoping Sverige AB, där antidopingverksamheten kommer att bedrivas.

Läs mer om Antidoping Sverige gällande antidopingarbetet och utbildningar på deras webbsida.