Idrottsklivet

Med satsningen Idrottsklivet vill idrottsrörelsen öka närvaron i utsatta områden. Korpen är ett av specialidrottsförbunden som deltar för att ge fler möjlighet att uppleva den rörelseglädje och gemenskap som föreningslivet erbjuder. Vårt arbete bedrivs ute i föreningar med målsättningen att skapa långsiktig verksamhet. 

Idrottsklivet möjliggörs av medel från regeringen. Totalt 14 idrottsförbund har beviljats pengar för att starta eller utveckla verksamhet i områden som polisen benämner som utsatta. 

I Korpens satsning ingår initialt sex föreningar och tolv områden: 

Korpen Huddinge-Botkyrka  

- Botkyrka (Alby, Fittja, Storvreten)

- Huddinge (Grantorp/Visättra, Vårby)

Korpen Linköping  

- Skäggetorp

Korpen Norrköping

- Navesta

Korpen Jönköping

- Råslätt

Korpen Halmstad

- Andersberg

Korpen Eskilstuna

- Lagersberg, Fröslunda och Skiftinge

Att bli starkare i utsatta områden är en viktig framtidsfråga för Korpen och något som går i linje med vilka vi är och vad motionsidrott handlar om. Det ska vara enkelt för människor att motionera och ha kul tillsammans. Satsningen är tänkt att bidra till att skapa en inkluderande och positiv kraft mot segregation och utanförskap. 

Frågor?

Vill er förening också haka på Idrottsklivet? Eller har ni andra funderingar gällande satsningen? Kontakta: 

Andrea Davidsson
08-6996147 
andrea.davidsson@korpen.se

Se filmen från Vårby gård