Mallar

För att underlätta arbetet och skapa mer tid för rörelse och gemenskap, har vi tagit fram mallar som ni kan använda i er förening.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

En mall för verksamhetsplan (det kommande året) och en mall för verksamhetsberättelse (det gångna året) som ni använder på det sätt ni vill. Men tanken är att ni lätt ska kunna koppla verksamhetsplanen till verksamhetsberättelsen.

Stadgar

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Befintliga föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

I PDF:erna nedan kan du se ett exempel på hur normalstadgarna ska se ut. Där hittar du även Korpens förbundsstadgar. 

Normalstadgar ideell korpförening

Stadgar annan till Korpen ansluten förening

Stadgar SDF

Förbundsstadgar

Fokus Korpen 2025

Arbetsmaterialet Fokus Korpen 2025 är framtaget för att vara ett enkelt verktyg för föreningen i arbetet med vår gemensamma strategi och sin egen verksamhetsplanering. Genom att arbeta igenom materialet skapar föreningen en handlingsplan med insatser och verksamheter inom respektive strategiområde. Något som bidrar till föreningens utveckling och att både den enskilda föreningen och vi tillsammans inom Korpen når den gemensamma målbilden 2025.

En målbild som är att vi ska bli fler medlemmar, som är mer fysiskt aktiva samt mer engagerade och nöjdare! Målet är också att vi ska vara ett tydligare Korpen utifrån uppdraget, varumärket och vår position i idrottsrörelsen.

Detta är ett arbete där alla hjälps åt att dra sitt strå till stacken för att vi ska lyckas - såväl föreningar som SDF, förbundsstyrelse och på förbundskansliet.

Tips! Starta arbetet tillsammans med en av föreningsutvecklarna eller med en idrottskonsulent i ert RF-SISU distrikt. Det kan till exempel ligga som grund för verksamhetsplanering inför en ny termin, men sträcker sig längre än så.

Fokus Korpen 2025 Handlingsplan

Fokus Korpen 2025 Föreningsmaterial

Ladda ner, skriv ut och börja jobba! Och arbetet funkar förstås lika bra på distans via kanaler som Teams eller Zoom.

Önskar föreningen hellre ett tryckt material beställer ni det av Pär Ånell (se kontaktuppgifter nedan). 

Frågor?

Pär Ånell 
par.anell@korpen.se 
08-699 64 25