Sociala medier

Syns man inte finns man inte och idag är sociala medier ett mycket bra verktyg för att visa upp sin verksamhet och nätverka med sina medlemmar.

Behöver ni tips och riktlinjer för hur ni kan arbeta strategiskt med er Facebooksida, Instagram, Youtube eller kanske Twitter? Hör av er till oss på info@korpen.se.