Nyheter föreningshemsidor

Nya funktioner i Umbraco

 

Filtret på herobilden på startsidan för föreningshemsidorna är nu borttaget

 

Tidigare har det legat ett grått filter över startbilden i startsidans standardmall för föreningshemsidor. Detta för att öka läsbarheten av texten över bilden (föreningens namn) samt för att även bilder av lite sämre kvalitet ska kunna hålla att ha som herobild. Efter önskemål från föreningar som tyckt att det ger ett något "dystert" intryck har vi nu tagit bort detta filter och lagt en grå skuggning endast under föreningsnamnet. Föreningsnamnet är nu nedflyttat och ligger nertill i bilden istället för i mitten. Se gärna över er herobild för att säkerställa att kvaliteten är tillräckligt god. Byt annars till en bild av högre kvalitet (upplösning). I manualen i Umbraco kan ni läsa mer om rekommendationer för bilder, under fliken "bildhantering". Har ni ingen egen bild hittar ni bilder i den gemensamma bildbanken i Umbraco eller i Korpens bildbank på Flickr

 

Automatisk sortering efter datumordning på nyheter 

Nytt tvingande fält för att sätta datum i Umbraco gör att nyheterna sorteras i datumordning per automatik. Läs mer om hur du lägger upp nyheter här

 

Möjlighet att "låsa fast" nyheter

Nu finns det en funktion för att "låsa fast" nyheter. Dvs den nyhet som låses fast, ligger först oberoende av publiceringsdatum. Läs mer om hur du gör här

 

Uppdelning av pass/tillfällen och kurser under aktivitetssidorna

Nu finns möjlighet att välja vad som visas på hemsidan om ni har både pass/tillfällen och kurser upplagda i KIT. Här kan du läsa om och se en kort film om hur du gör. 

 

Ortsidan=föreningshemsidan 

I de fall där det endast finns en förening på orten länkas nu ortsidan direkt till berörd förening.

 

Instruktionsfilmer i manualen i Umbraco

Nu finns det nya instruktionsfilmer i manualen i Umbraco. Du hittar dem även här.

 

Observera att alla länkar till manualen ovan endast fungerar om du sitter på en enhet där du är i inloggat läge i Umbraco.