Föreningshemsidorna lanserade

Nu när alla föreningshemsidor är lanserade jobbar vi vidare med att utbilda alla administratörer i verktyget Umbraco för att säkerställa att de nya hemsidorna fortsatt är uppdaterade och förmedlar aktuell information. De som har rollen ”webbadministratör” eller ”webbredaktör” har fått en enkät med frågor om utbildningsbehov som vi gärna vill att ni svarar på så snart som möjligt. Inom kort kommer vi utifrån era svar att erbjuda olika utbildningar ni kan anmäla er till. Ni som inte fått enkäten via mail kan hitta den här.

På önskemål från er föreningar har vi nu länkat ”ortsidorna” på korpen.se direkt till föreningens hemsida på de orter där det bara finns en förening. Vi fortsätter att utveckla och förbättra både korpen.se och föreningshemsidorna framöver. Har ni frågor eller vill ni ha en föreningshemsida under korpen.se, kontakta oss via info@korpen.se.

När det gäller administrationen i IdrottOnline nås den numera via följande adress: https://login.idrottonline.se/