Nu kan din förening söka projektstöd för Idrott 65+

Syftet med stödet är att utveckla verksamheten i föreningarna för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i föreningsaktiviteter. För att utveckla seniorverksamhet i enlighet med Fokus Korpen 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse där mottot är Idrott för alla-hela livet.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet beviljar stöd inom två områden: Utveckla befintlig verksamhet/starta upp ny verksamhet för målgruppen och rekrytering och utbildning av ledare. Andra idéer kan beviljas medel efter dialog med Korpens förbundskansli. 

Läs mer här.