Möjligt att söka återstartsstöd även 2023

En instruktör håller ett pass i vattengympa.

Korpens föreningar har även under 2023 möjlighet att ta del av stöd för återstart efter pandemin. Till skillnad från tidigare år finns nu ett sista ansökningsdatum för stöd till större satsningar (över 5 000 kronor). Övriga återstartsstöd kan sökas löpande under året.  

De senaste två åren har föreningar kunnat ta del av återstartsstöd för att stödja och stimulera återstart av verksamheten efter pandemin. Den möjligheten finns även under 2023. 

Samtliga stöd, med undantag från Återstartsstöd IF (större satsningar över 5 000 kronor), söks och fördelas löpande under året så länge medel finns kvar.  

För Återstartsstöd IF (större satsningar över 5 000 kronor) genomförs nu en sista ansökningsperiod med sista ansökningsdatum 19 mars 2023. Därefter görs en bedömning och en fördelning av de medel som finns kvar och föreningen får besked om eventuellt beviljat stöd senast 31 mars 2023.  

Återstartsmedlen kan användas för att rekrytera, nyrekrytera och behålla medlemmar. Läs er mer om de olika stöden här:

 • 25-kronan
  Subvention av avgift till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet för föreningar som har sina medlemmar i KIT. Avgiften subventioneras med 25 kronor/medlem och gäller under hela 2023, ingen ansökan krävs. 

 • Återstartsstöd IF
  Stöd för satsningar upp till 5 000 kronor, kräver ej ansökan genom IdrottOnline.  

 • Återstartsstöd IF
  Stöd för satsningar över 5 000 kronor, ansökan sker genom IdrottOnline med ett sista ansökningsdatum 19/3 2023. 

 • Återstartsstöd Paraidrott
  Verksamhetsstöd och Projektstöd för personer med funktionsnedsättning, ansökan sker genom IdrottOnline. 
   

För mer information kontakta:
Paula Samuelsson 
08- 699 64 02, paula.samuelsson@korpen.se 

Pär Ånell
08-699 64 25par.anell@korpen.se