Ta del av undersökningen Motionssverige

Hur motionerar Sverige? Vad har vi för känslor inför träning? Och hur skapar vi förutsättningar för mer rörelse? Det är några av frågorna som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har sökt svar på i en ny undersökning som genomförts i samarbete med Ungdomsbarometern. Totalt har drygt 1 300 svenskar i åldrarna 13-80 år fått en mängd frågor som berör deras känslor och tankar om träning och motion.

Att konstatera att svenskarna rör sig på tok för lite är att slå in öppna dörrar. Vi ville med undersökningen lära oss mer om mekanismerna och känslorna som gör att det ibland tar stopp i vår ambition att motionera, berättar Kajsa Sellidj -Wretman som är utvecklingsstrateg på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.  

Undersökningen visar bland annat att: 

  • de främsta anledningarna till att motionera är att må bra fysiskt och psykiskt
  • insatser från arbetsgivaren tenderar att vara mest avgörande för den grupp som sällan tränar
  • de flesta identifierar sig med träningspersonligheterna ”Vardagsmotionären”, ”Må bra-tränaren” och ”Soffpotatisen” medan färre känner sig som ”Morgonmotionären”

Motionssverige är ett samarbete mellan Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och Ungdomsbarometern.  

– Relationen till rörelse, aktivitet och idrottande är ett område vi kontinuerligt arbetar med för att generera uppdaterad kunskap om ungdomssverige, säger Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern. I Motionssverige har vi vidgat målgruppen till att inkludera även den vuxna befolkningen, vilket ger oss möjligheten att studera motionsbeteenden över generationer."

Ta del av undersökningen här