Var med och påverka Korpens vägval

Eva Bjernudd, generalsekreterare, och  Erik Söderberg, förbundsordförande står under ett träd och ler mot kameran.

I det här Korpnytt bjuder vi in till Mötesplatsen 2023 i mitten av maj. Det blir en mötesplats under ett mellanår, eftersom vi i år inte har förbundsmötet kopplat till vårt årliga möte.

Men det är långt ifrån ett mellanår för vår verksamhet. En ny strategiperiod står för dörren och din åsikt, kunskap och röst behövs för att vi ska kunna ta ut den visionära kompassriktningen. Mötesplatsen på Runö blir en viktig arena för att tillsammans börja mejsla fram Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets nya strategi.

På lednings- och styrelsenivå har vi börjat strategiarbetet och under mars och april kommer en ”omvärlds- och invärldsspaning” göras med hjälp av medlemmar och ledare i Korpen. Du är välkommen att bidra i det arbetet, dels genom att svara på den enkät som går ut till alla föreningar, men också genom att bjudas in att delta i samtal om Korpen den 25-31 mars. På Mötesplatsen kommer vi presentera resultatet och förslag på framtidens vägval.

Ta chansen att vara med och påverka vår framtid och vårt vägval. Boka in dig på Mötesplatsen på Runö den 13 och 14 maj.

Eva Bjernudd, generalsekreterare

Erik Söderberg, förbundsordförande