Försäkring & Integritetspolicy

Som de flesta av er vet har alla medlemmar i landets korpföreningar en idrottsförsäkring hos Folksam, som innehåller tjänsten ”Råd och Vård för idrottsskador”. Vid en skada som uppstått under eller i samband med en aktivitet arrangerad av en korpförening omfattas alla medlemmar av denna försäkring. Läs mer om Folksams idrottsförsäkring. OBS! Det är endast de medlemmar som hade ett registrerat medlemskap vid skadetillfället som omfattas av denna försäkring. Därför är det viktigt att alla föreningar registrerar sina medlemmar i KIT samt kontinuerligt uppdaterar sitt medlemsregister.

Enligt svensk försäkringsavtalslag har personer rätt att anmäla en skada upp till tio (10) år efter det att skadan skett.

Folksams försäkring ger olika skydd beroende på vad det är som inträffat och därför är det Folksams villkor som gäller när det kommer till ersättningar. Folksams villkor hittar du här under rubriken Villkor. För att det ska vara möjligt för oss på Korpen och för Folksam att utreda huruvida en person var medlem i en korpförening vid sitt skadetillfälle, så rekommenderar Korpens förbundskansli att alla korpföreningar sätter 120 månader som gräns i KIT under inställningen Allmänt → Fältet ”Användardata behålls åtminstone”. 

Har ni frågor och funderingar eller behöver råd och stöd i detta arbete är ni varmt välkomna att höra av er till Korpens förbundskansli, info@korpen.se.