Ungagerad stärker ungas engagemang

20 DEC 2022 14:41

Nya vänner, ny kunskap och motivation att förverkliga idéer. Dans, skratt och tillhörighet i en större gemenskap. Så summerar några av 2022 års deltagare sina upplevelser av Ungagerad – Korpens förberedande ledarutbildning för unga.

Genom Ungagerad vill Korpen inspirera och stärka ungas engagemang i föreningslivet. Varje år samlas ungdomar från olika delar av landet för att fördjupa sig i ledarskap, föreningslära och projektledning.

Under 2022 har ett tiotal ungdomar deltagit i utbildningen. En av dem  19-åriga Leen Yones från Korpen Motala.

– Jag har fått lära mig hur en ledare ska vara, hur jag ska leda och hur jag ska driva ett projekt. Det allra viktigaste för mig var att få träffa och utbyta erfarenheter med underbara människor som också är aktiva inom Korpen, säger hon.

Leen brinner för dans och vill att så många som möjligt ska få uppleva lyckan i att röra sig till musik. Hennes resa inom Korpen tog sin början för tre år sedan då hon startade upp en dansgrupp för tjejer. Därefter har engagemanget bara vuxit.

– Allting började med en liten grupp med fyra tjejer. Nu har jag sex dansgrupper med 10-20 elever i varje. De är i olika åldrar, från två upp till 18 år. Jag har även fått två
dansassistenter, berättar Leen.

Utöver ny kunskap och erfarenhetsutbyte ska Ungagerad ge ungdomarna verktyg för att kunna förverkliga sina idéer. Under 2022 har deltagarna planerat för flera nya aktiviteter och en av dem har tagit sin dansförening in i Korpen.

För Leen Yones del har hennes engagemang lett till en timanställning hos Korpen Motala där hon undervisar i dans och jobbar i receptionen.

Under sina tre år i föreningen har 19-åringen nått flera av sina mål. Men det finns många fler på listan.

– Många mål väntar på rätt tid och rätt tillfälle. Men det största målet för mig ändras aldrig; jag vill se mer och mer tjejer på dansgolvet!

Nyligen var det avslutning för Ungagerad 2022. Nu planerar vi för att starta upp en ny omgång nästa år. Vill du vara med? Eller vet du någon annan som skulle kunna vara intresserad? Hjälp oss gärna att sprida ordet och anmäl ditt intresse till sara.alfredsson@korpen.se.

Läs mer om Ungagerad här.