Stort tack!

Än en gång lyckades vi pricka in en fantastisk helg för vår mötesplats! Stort tack för alla samtal och möten under de här dagarna. Det ger hopp inför framtiden! 

Ett friskare och gladare Sverige genom motion
Nu när vi tagit beslutet om att anta den nya visionen och strategin går vi in i nästa fas som handlar om att målsätta och planera verksamheten för att lyckas göra förflyttningar och växa. Vad är viktigt för er förening under 2025 och vilket stöd önskar ni från förbundskansliet? Kansliet kommer bistå med stöd och hjälp till er som vill ha det. 

Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter utvecklingen av vår rörelse så att vi kan få fler människor att röra på sig och motionera med Korpen.  

Vi vill även passa på att tipsa om ”Hållbar förening” på korpenintern.se där mycket information redan finns samlad.  

Sammanfattning av förbundsmötet
Här kan ni läsa en kortare sammanfattning av förbundsmötet och hitta bilder från helgen. Protokollet läggs upp så fort det är klart.  

Kansliet är redan igång med att realisera de beslut som fattades och kommer även att göra en del justeringar i arbetssätt för att vara ett tydligare stöd till er föreningar. Mer information kommer.  

Nätverk att delta i
För att förtydliga vilka nätverk som finns har vi tagit fram följande sida med en kort beskrivning av nätverken och information om hur man går med. Om du har ytterligare tankar eller önskemål om hur vi kan öka samarbetet och dialogen är det bara att ta kontakt med någon på förbundskansliet.  

Ha en riktigt fin och förhoppningsvis aktiv sommar med både återhämtning och mycket motion!  

Erik Eng, generalsekreterare  
Erik Söderberg, förbundsordförande