Det är dags för Nöjd Medlemsindex (NMI)

Nu är det dags igen för Nöjd Medlemsindex (NMI), där ni i föreningarna får svar på hur medlemmarna trivs i verksamheten och förhoppningsvis vad som kan förbättras.

I början av mars skickas enkäten ut till de medlemmar (över 15 år) som finns i KIT med er förening som avsändare. Vid förbundsmötet/mötesplatsen den 17-19 maj har vi förhoppningsvis ett totalt resultat. Och därefter får ni före sommaren reda på hur era medlemmar svarade, i första hand om ni har 50 svar eller fler.

För att få en bra svarsfrekvens är det viktigt att sprida budskapet om att en enkät ska skickas ut. Föreningens ledare är viktiga ambassadörer då de har direktkontakt med medlemmarna.

  • Kommunicera att en medlemsenkät ska genomföras.
  • Informera medlemmarna några veckor före genom sociala medier, er hemsida och ute i verksamheten.
  • Betona syftet med NMI:n, att er förening bygger på medlemmars delaktighet och medbestämmande.

Enkäten skickas ut med er förening som avsändare. Ni kan ha stor nytta av resultatet, men meddela om ni inte vill vara med i undersökningen eller om ni har något önskemål om att frågorna ska gälla er verksamhet på flera anläggningar. Kontakta då Pär Ånell snarast: par.anell@korpen.se

Här kan ni läsa mer om NMI

För att dels få så många svar som möjligt, dels för att förbereda medlemmarna på att enkäten kommer från just er förening, är det bra om de får veta vad som är på gång. Här är ett förslag på mail ni kan skicka ut.


Mailförslag:

I början av mars skickar vi ut en medlemsenkät för att vi gärna vill veta vad du som medlem i Korpen XX tycker om vår verksamhet. Det är av stor betydelse för oss att du berättar vad vi kan jobba på för att göra Korpen XX till en ännu bättre förening.

Vi ber dig därför att hjälpa oss med att svara på enkäten som kommer med oss som avsändare.

Tack för att du är med och utvecklar Korpen!