Riksidrottsförbundets granskning av föreningar

Sedan ett antal år tillbaka genomför Riksidrottsförbundet granskningar av specialidrottsförbundens föreningar. Syftet är att föreningar som ingår i RF ska vara väl fungerande och leva upp till regler och riktlinjer.

Nu är det dags för ett antal av Korpens föreningar att granskas. Om ni är en av de utvalda föreningarna får ni gärna kontakta Pär Ånell på förbundskansliet om ni funderar över något: par.anell@korpen.se

Det som kontrolleras är om föreningarna är livaktiga ideella föreningar, har fysiska personer som medlemmar, har ett för föreningen registrerat organisationsnummer, har stadgar som rimmar med idrottens normalstadgar samt att föreningen bedriver idrottslig verksamhet som administreras av det SF (i vårt fall Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet) föreningen är medlem i.

 

För att förebygga brister i föreningsarbetet kommer här ett tips till alla föreningar, granskade eller inte: Ta för vana att använda er av Hållbar förening för att bygga en stabil förening som håller i längden! Där finns en hel massa tips och råd beroende på var er förening befinner sig. Att starta och driva en förening kan vara ungefär som att bygga ett hus; en stabil grund och en plan för underhållsarbete, så håller föreningen.