Mötesplatser & Förbundsmöten

Det är när vi möts det händer. Varje vår bjuder vi in alla våra föreningar och nationella organisationer till en större mötesplats. Vartannat år hålls det förbundsmöte som är Korpens högst beslutande organ. 

Det hålls även mindre träffar fysiskt eller digitalt, exempelvis våra nätverksträffar och våra livesända panelsamtal Studio Korpen. 

Mötesplatser & förbundsmöten

Ta del av dokumentation från Korpens mötesplatser och förbundsmöten under de senaste åren.

Läs mer
Studio Korpen

Vi djupdyker i ett aktuellt ämne under ett livesänt panelsamtal med frågestund. Se avsnitten här!

Läs mer
Nätverk för erfarenhetsutbyte

Inom Korpen finns flera nätverk där vi träffas för att diskutera, utveckla och planera verksamhet med olika infallsvinklar.

Läs mer