Mötesplats och förbundsmöte 2024

När vi möts öppnar vi upp för fantastiska möjligheter att tillsammans påverka Korpens framtid. I maj hoppas vi du tar tillvara på möjligheten och medverkar på Korpens stora mötesplats och förbundsmöte ute på Runö i Åkersberga. 

Vi hoppas få träffa just dig under detta viktiga och uppskattade arrangemang. Utöver viktiga möten bjuder helgen på rörelseglädje, erfarenhetsutbyten och inspirerande föreläsningar. 

Förbundsmöte både lördag och söndag
Tidigare har Korpens förbundsmöte genomförts under söndagen, men till denna gång tänkte vi testa att dela upp förbundsmötet så att en del är på lördagen och så fortsätter vi under söndagen. Vi hoppas och tror på att detta upplägg kan bidra till ännu mer energi och engagemang till vårt viktiga förbundsmöte. 

När: 17–19 maj 
Plats: Runö i Åkersberga

All information som till exempel programmet för helgen, praktisk information som priser och bokningsvillkor samt underlag inför förbundsmötet hittar du på mötesplatshemsidan. Det är även här som du anmäler dig!

Till anmälan

Remiss för strategi 2032

Under 2023 påbörjade Korpen arbetet med att ta fram en strategi som ska ta vid när den nuvarande, "Fokus Korpen 2025", når sitt slutdatum. Processen består av flera olika steg av informationsinsamling och dialog. Kring den 15 december 2023 kommer du bland annat hitta remiss för strategin här på korpenintern. 

Tidsplan framåt för remissfarandet

• 12 dec-15 feb: Förslag utskickat på remiss.

Bearbetning av remissyttranden och eventuella förslag på ändringar.

• 6-7 mars: Styrelsen beslutar om förslag till förbundsmötet.

• 17-19 maj: Förbundsmötet fattar beslut om strategin. 

Här kan du läsa mer om hur arbetet med strategin fortskrider.

 

Nominera inför förbundsmötet

Förtroendevalda Valberedningen, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Förtroendevalda Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Nomineringsblankett Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet