Mötesplats och förbundsmöte 2024

Kloka diskussioner och demokrati varvades med härlig rörelse och inspiration under Korpens mötesplats och förbundsmöte 2024. I dagarna tre samlades korpare från hela landet utanför Stockholm för att fatta viktiga beslut om Korpens framtid, umgås och ha trevligt.

Konferensanläggningen Runö gick i Korpens färger under hela helgen. Naturen blommade för fullt i sommarvärmen och matchade vår gröna logotyp som syntes på flaggor, skyltar och kläder över hela området.

Omkring 160 personer från olika delar av landet var på plats i den vackra miljön.

Inspiration och kunskapspåfyllnad

Helgen drog igång med en inspirerande föreläsning av Linus Wellander, som till vardags arbetar på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Linus bjöd på många kloka tankar om engagemang, gemenskap och inkludering.

Mer kunskapspåfyllnad blev det på lördagen när deltagarna kunde välja mellan flera workshops på olika teman. Några valde att lära sig mer om AI och arbetsplatser medan andra ville veta mer om ledarrekrytering eller kommunikation och lokalt påverkansarbete.

På lördagen var det även dags att kicka igång förbundsmötet, Korpens högsta beslutande organ. Under dagarna två hann vi gå igenom och fatta beslut om alltifrån Korpens nya strategi, val till styrelsen och ett antal motioner.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om förbundsmötet och besluten som fattades.

Nytt för i år var ett så kallat åsiktstorg som rundade av förbundsmötet på lördagen. Här fanns möjlighet för alla ombud att ta del av och diskutera motionerna innan de skulle upp för beslut.

Härlig rörelse

I vanlig ordning bjöd mötesplatsen även på en hel del härlig rörelse! Programmet bestod av massor med roliga pass som till stor del leddes av våra egna, grymma korpinstruktörer. Vad sägs exempelvis om Aqua Tabata, EFIT, bordtennis, gympa, yoga, dart, dans, spikeball, löpning och parkour!

Stort tack till alla er som såg till att vi fick röra på oss under helgen! Vi är lyckligt lottade som har så många duktiga inspiratörer inom vår organisation.

För många av mötesdeltagarna blev det ännu mer rörelse under lördagskvällen när kafeterian förvandlades till dansgolv med egen DJ och dansinstruktör. Fram till midnatt strömmade musik ur högtalarna efter publikens önskemål.

Utvärdering

Likt tidigare år skickade förbundskansliet ut en utvärdering till alla deltagare och till vår stora glädje får mötesplatsen 8,5 i betyg på en tiogradig skala. Något många lyfter som det bästa med helgen är möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter med korpare från andra föreningar. Vi har också fått in kloka tankar och förbättringsförslag som vi tar med oss framåt.

Stort tack till alla som deltog och gjorde helgen så lyckad!

Bilder från mötesplatsen

Vi lät kameran smattra på under helgen. Fastnade du på bild? Kika in i bildarkivet här!

Förbundsmötet 2024

Förbundsmötet, som hålls vartannat år, för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet hölls den här gången uppdelat på två dagar, lördag eftermiddag och söndag förmiddag. Däremellan hölls också ett åsiktstorg där ombud och andra kunde läsa in sig och diskutera motioner samt styrelsens olika förslag.

Vi hade fler kvinnliga ombud än manliga då 56 procent var kvinnor. Medelåldern var 56 år, där yngsta ombudet är 19 år och det äldsta 82 år.

Förbundsmötet är ju det forum där medlemsorganisationerna först (förhoppningsvis) fattar beslut om att godkänna förbundsstyrelsens arbete de två senaste åren och sedan blickar framåt med motioner (förslag från medlemmar), styrelsens förslag och ett antal val. Den här gången hade nio motioner kommit in.

Protokollet samt samtliga relevanta handlingar kommer ut så fort det är justerat och underskrivet, men här följer en kort sammanfattning. För att hänga med i vad som beskrivs kan du läsa handlingarna längre ner på den här sidan. Förbundsmötet beslutade att anta såväl den nya strategin, Fokus Korpen 2032, samt visionen: ”Ett friskare och gladare Sverige genom motion”

En motion från Korpen Nyköping vann mötets gillande och det betyder att förbundskansliet får i uppdrag att skapa bättre kommunikation och ökad dialog mellan de olika delarna i organisationen.

Korpen Eskilstuna hade motionerat om att det ska vara frivilligt att använda det gemensamma verksamhetssystemet KIT. Just den delen gick inte igenom, men ett tilläggsyrkande från Jens Johansson, Korpen Huddinge Botkyrka vann gehör hos ombuden:

- Att möjliggöra aktivitetstyper i KIT utanför de av förbundskansliet låsta/förutbestämda.

Förbundsstyrelsen önskade mandat för att utreda en enhetlig medlemsavgift för medlemsföreningarna, men fick ett nekande från mötet.

Styrelsen hade också lagt ett förslag om stadgeändringar som skulle bidra till att göra alla föreningar inom förbundet mer jämställda. Där yrkade ombudet Fredrik Nielsen, Korpen Nyköping på återremiss med argumentet att föreningarna borde fått vara delaktiga i processen. Mötet gick på Fredriks linje.

En följd av detta beslut blev att förbundsstyrelsen drog tillbaka två förslag om följdändringar i normalstadgar för förening samt förbundsstadgarna.

Styrelsens förslag till uppdaterade stadgar för Korpens specialidrottsförbund röstades däremot igenom.

Förbundsstyrelsen föreslog en ökning av avgiften för KIT och försäkring från 2025. Efter debatt lade förbundsordförande Erik Söderberg fram förslaget att avgiften blir oförändrad för 2025, men ökar till 60 kr 2026 vilket antogs av stämman.

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan och ekonomisk ersättning till förbundsstyrelsens ledamöter antogs utan vidare diskussion.

Innan ordförande Erik Söderberg avslutade mötet och bjöd in till nästa om två år, hölls ett antal val.

Förbundsordförande på 2 år: Erik Söderberg.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Ledamot Mattias Flodström nyval 4 år

Ledamot Jürgen von Rosen omval 4 år

Ledamot Fredrika Lindström omval 4 år

Ledamot Julia Cornu omval 4 år

Ledamot Maria Arrefelt omval 4 år

Ordförande i Korpidrottsnämnden på 2 år: Caroline Waldheim.

Ledamöter i Korpidrottsnämnden

Cecilia Englén (nyval 4 år) och Tobias Birgersson. (omval 4 år).

Ordinarie revisorer

Anna-Lena Danielsson fyllnadsval (2 år) och Martin Normark på 4 år (omval)

Revisorssuppleant: Tommy Ohlström (nyval 2 år).

Auktoriserad revisor på två år: PwC

Ordförande valberedningen: Ida Kvist (nyval 2 år).

Ledamöter i valberedningen: Mia Ljungblom fyllnadsval på två år.

Britt Söderlund och Jan Johnsson, båda omval på fyra år.

Handlingar 2024

Nedan hittar du handlingarna till förbundsmötet.