Förbundsmöte 2020

Tusen tack för engagemanget kring och deltagande vid Korpens digitala förbundsmöte den 17 maj 2020! Här hittar du protokollet från mötet.

Förbundsmötesprotokoll

Handlingar inför mötet

Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Valberedningens och revisorernas förslag

Verksamhetsberättelsen 2019 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsinriktning samt ekonomisk plan 2021-2022

Ombudslista

Under Korpens förbundsmöte ska det väljas ledamöter till Korpens förbundsstyrelse, valberedning, lekmannarevisorer och korpidrottsnämnd. Information om vilka val som skall göras samt upplysning om vilka kandidater valberedningen och revisorerna föreslår hittar du här.