Nu fortsätter arbetet med strategin

När regeringen nyligen presenterade sitt förslag till budget för 2024 var anslagen till idrottsrörelsen oförändrade, trots stora samhällsutmaningar som ökat stillasittande och växande hälsoklyftor.

Som vi alla vet så finns det mycket forskning om den positiva påverkan på både fysiskt och psykiskt välmående som fysisk aktivitet har. Idrottsrörelsen gör givetvis mycket redan men det finns stora möjligheter att göra mer och vi som motionsidrottsförbund kan ta ett större ansvar för att få fler människor i rörelse. Men vi kan inte vänta på att andra ska se oss utan precis som identifierats i förarbetet för den kommande strategin behöver vi bli bättre på att kommunicera Korpens roll som en viktig motionsaktör och visa på den nytta som vi gör, både lokalt och nationellt. Det har ju sagts många gånger att vi måste ta plats och synas mer. Men hur gör vi då?

Välkomna att delta i Studio Korpen

En sak som vi nu vill testa är att bjuda in till Studio Korpen som innebär att vi använder oss av studion här i idrottens hus. Vi vill hitta nya former med större delaktighet och lägre trösklar för medverkan. Första tillfället är 28 november och vi börjar på temat kommunikation. Gå in och anmäl dig!

Hur går det för oss då?

Vi kan inte säga att vi är helt tillbaka från pandemin när det gäller medlemsantal men vi kan se att vi är på god väg. Ni är många som gör ett fantastiskt arbete med att inte bara överleva men att också hålla i och nu återigen utveckla verksamheten. Erfarenheten från de större motionsloppen i Sverige är att det tar tid men att det också går att komma tillbaka starkt. Vi har inte tröttnat på att springa eller träna tillsammans men våra vanor ser lite annorlunda ut.

Samtidigt som vi bär med oss lärdomarna från de senaste åren behöver vi också lyfta blicken i vårt strategiarbete och fundera över vad som är viktigt för att vi ska vara en ännu starkare motionsrörelse om tio år. Hur kan vi tillsammans förverkliga den stora potential som vi ser för den föreningsdrivna motionsidrotten?

Arbetet med strategin fortsätter

När vi nu kommit en bit i formandet av Korpens nya strategi kan vi konstatera att det finns en stor samsyn kring vad vi gemensamt vill prioritera. En del punkter är också återkommande sedan tidigare strategiperioder. Inget unikt i sig men det blir viktigt att vi tar fram en strategi som är relevant både på nationell och lokal nivå – och att det inte stannar vid att det blir fina ord utan att vi lägger kraft på att få det att hända.

Ta del av bakgrundsmaterialet och processen framåt här och anmäl dig till något av de kommande dialogmötena som genomförs 7 eller 9 november.

Även Riksidrottsförbundet har påbörjat sitt arbete med att ta fram en ny strategi och vår ordförande Erik Söderberg är med i den arbetsgruppen. Vi ligger före med Korpens strategi som ska vara klar till förbundsmötet 2024 medan idrottsrörelsens gemensamma strategi blir klar först 2025.

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar eller frågor!  

Erik Eng, tf generalsekreterare
Erik Söderberg, förbundsordförande

 

Ps. Visst prenumererar du på Korpnytt, vårt interna nyhetsbrev? Om inte så kan du göra det här!