Sträck på er – resultatet från NMI har kommit!

Sträck på er alla organisations- och aktivitetsledare i Korpens föreningar! Ni har åter igen bidragit till ett fantastiskt totalresultat i undersökningen Nöjd Medlemsindex, NMI. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Ni håller ställningarna ute i landet! Resultatet från NMI visar att Korpen är ett mycket bra alternativ för träning och motionsidrott. 2014 var det totala nöjdhetsindexet 81 procent och sedan dess har det gått stadigt uppåt till 85 vid förra undersökningen och där ligger vi kvar även 2024. 87,3 procent av de över 12 000 svarande säger att de kan rekommendera Korpen.

Allra högst resultat har Korpen Finspång (stort grattis!) med 95 procents nöjdhet bland medlemmarna! Hela 66 procent av medlemmarna svarade, vilket även det är högst av alla,

Några andra siffror ur undersökningen:

  • Nästan en fjärdedel av de svarande har varit medlem i sin förening i mer än tio år.
  • Vi ställde också en fråga om varför de valt att avsluta sitt medlemskap, där ett alternativ var på grund av Coronapandemin för att jämföra med 2022. Då var det 26 procent som svarade att det var anledningen, nu är det nere i 8 procent, så det går åt rätt håll.
  • Upp till 45 års-åldern är medlemmarna övervägande män, efter det dominerar kvinnorna.
  • Tydligt att det är fler män i lagidrotten och fler kvinnor inom gruppträning.

Alla föreningar som fått 50 svar eller mer får en rapport att arbeta vidare utifrån. Även om resultaten överlag är toppen finns det alltid något att skruva på. Vi har nu börjat att skicka ut rapporterna till berörda föreningar och gör det efterhand vi får dem från undersökningsföretaget.

Här kan du läsa mer om NMI och ta del av det övergripande resultat av undersökningen.

Och här hittar ni tips på hur ni kan göra föreningen mer hållbar. Ni kan bland annat läsa om Korpen Vadstena som använder sig av NMI i sin långsiktiga planering.