Din nominering till valberedningen behövs

Fortsätt skicka in dina nomineringar till valberedningen och revisorerna inför de val som ska göras under förbundsmötet. Valberedningen och revisorerna behöver organisationens hjälp att säkerställa att laguppställningarna blir så bra som möjligt! Senast den 17 mars behöver de ha nomineringarna.

Viktiga datum

  • 17 mars: nomineringar av ledamöter till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förtroendemannaposter ska vara valberedningen/revisorerna till handa.

  • 17 april: valberedningens och revisorernas förslag på kandidater ska vara ombud och medlemsorganisationerna tillhanda. De ska också meddela namnen på övriga föreslagna kandidater som inkommit.

 

Underlag

Förtroendevalda Valberedningen, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Förtroendevalda Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Nomineringsblankett Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet