Valberedningens arbete har börjat

Så har åter igen styrelsen haft sitt första möte efter sommaren och denna gång fanns även valberedningen på plats för att påbörja sitt arbete inför förbundsmötet i maj 2024. Precis som förra året ägde mötet rum i Göteborg och mötesdagarna innehöll en hel del aktiviteter. Fantastiskt givande för styrelsen och valberedningen att kunna träffas fysiskt.

Då valberedningen var på plats genomfördes två intervjuer med de ledamöter som är uppe för omval 2024. En viktig process i arbetet kopplat till de val som ska genomföras nästa vår. Så ett medskicka till alla Korpföreningar där ute är att redan nu börja fundera kring kandidater till alla olika förtroendeuppdrag inom Korpen. Valberedningen behöver organisationens hjälp att säkerställa att laguppställningarna blir så bra som möjligt. 

Förutom att jobba på Teamuppbyggnad och genomföra workshops kopplat till framtagandet av Korpens nya strategi fattades även några beslut gällande utskrivning av föreningar som inte längre existerar. Utöver det var det även stort fokus på verksamhetsrapportering. En verksamhetsrapportering som denna gång tog upp allt från härliga exempel från verksamheten ute i Korpsverige till vad som händer kopplat till vårt Motionslandslag och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets delaktighet i Idrottsklivet.

Teambyggande samt att leva som vi lär var viktigt även vid detta möte och i år fick ledamöterna testa på Padel. Återigen bevisade styrelsen att det finns en hel del vinnarskallar i gänget men samtliga lyckades ändå hålla fast vid att målet inte är att vinna utan att ha roligt.

Underlag 

Nomineringsblankett (PDF)

Förtroendevalda inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (PDF)

Förtroendevalda valberedning (PDF)