Använd föreningens mapp i Umbraco

Vad roligt det är att så många föreningar nu har sin hemsida under korpen.se! Vi vill påminna om att spara era bilder i rätt mapp i Umbraco. Varje förening har en egen mapp. Spara era bilder där så blir det lättare att hitta dem. Ni undviker också att de blandas ihop med andra föreningars bilder. I den gemensamma mappen finns bilder som är fria för alla att använda. I manualen och på Korpen intern finns instruktionsfilmer om hur ni sparar bilder och mycket annat.

I dagarna tackar vi Lina Tennare för sin tid som projektanställd. Alla frågor gällande föreningshemsidor hänvisas nu till sofia.melander@korpen.se.