Återstartsstöd – Personer med funktionsnedsättning

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har inom ramen för återstartsstödet fått särskilda medel för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning och stimulera en uppstart av verksamheten efter coronapandemins effekter.

De föreningar som idag bedriver verksamhet för målgruppen kan ansöka om Verksamhetsstöd IF – Personer med funktionsnedsättning (5 000 kr) genom att fylla i ansökan i Idrottsmedel (använd formuläret Verksamhetsstöd IF - Personer med funktionsnedsättning). De föreningar som skickat in ansökan kommer sedan kunna söka Projektstöd - Motionsidrott för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om de båda stöden nedan.

Har din förening inte haft någon verksamhet för personer med funktionsnedsättning tidigare men är intresserade av att starta upp? Hör av er till andrea.davidsson@korpen.se. 

Verksamhetsstöd IF - Personer med funktionsnedsättning

Syftet med stödet är att få en bild av hur verksamheten för målgruppen ser ut idag för att i ett nästa steg kunna stödja föreningarna i att utveckla verksamheten så att fler personer med funktionsnedsättning deltar i motionsaktiviteter.

De föreningar som redan bedriver verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning kan genom att fylla i ansökan erhålla 5000 kr i verksamhetsstöd. Genom att göra det har föreningen också möjlighet att ansöka om Projektstöd för att utveckla verksamheten för målgruppen.

Vilka kan söka?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där fler än fem (5) personer med funktionsnedsättning deltagit.

Hur ansöker vi om stödet?   

Ansökan görs i Idrottsmedel, använd formuläret Verksamhetsstöd IF - Personer med funktionsnedsättning.

Föreningen kan skicka in ansökan löpande och sista datumet att ansöka om stödet är 31 maj 2023. Vi reserverar oss för att medlen kan komma att ta slut innan projektperioden är slut

Vilka omfattas av begreppet "personer med funktionsnedsättning"?

Med funktionsnedsättning avses en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Kan föreningen söka stöd för alla åldrar?

Lägsta åldersgräns för stödet är 13 år, i övrigt finns inga begränsningar. 

Hur mycket stöd kan en förening få?

Alla föreningar som inkommer med fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet erhåller ett grundstöd på 5 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts.

Har ni frågor om stödet?

Kontakta andrea.davidsson@korpen.se

Projektstöd - Motionsidrott för personer med funktionsnedsättning

Syfte med stödet

Syftet med projektstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet för personer med funktionsnedsättning efter coronapandemin genom att rekrytera, återrekrytera och behålla personer i föreningarnas verksamhet.

Vilka kan söka?

Följande förutsättning finns för ansökan om projektstödet:

  • Föreningar ska ha skickat in ansökan Verksamhetsstöd IF – Personer med funktionsnedsättning (se ovan).

  • Verksamheten ni söker stöd för finnas i KIT så att den syns på korpen.se.

Kontakta kit@korpen.se, om ni behöver stöd för att komma igång med KIT. 

Kan föreningen söka stöd för alla åldrar?

Lägsta åldersgräns för stödet är 13 år, i övrigt finns inga begränsningar.

Hur ansöker vi om stödet?

Föreningen kan skicka in ansökan löpande och sista datumet att ansöka om stödet är 31 maj 2023, stöd beviljas endast för insatser framåt i tiden, det går inte att söka projektstöd för en redan genomförd aktivitet. Vi reserverar oss för att medlen kan komma att ta slut innan projektperioden är slut.

Ansökan görs i Idrottsmedel, använd formuläret Projektstöd IF – Motionsidrott för personer med funktionsnedsättning.

Frågor? 

Andrea Davidsson 
andrea.davidsson@korpen.se
08-699 61 47