Hitta rätt om värdegrunden bryts

Korpens värdegrund är glädje, gemenskap och alla är välkomna. Det betyder t ex att trakasserier, hot och kränkningar inte får förekomma. Inte heller mobbing eller diskriminering.

Om du upplever något inom Korpens verksamhet som skapar otrygghet och strider mot värdegrunden, kontakta föreningens styrelse eller verksamhetschef. Om det gäller något brottsligt ska det polisanmälas.

Om du av någon anledning inte vill vända dig till föreningen kan du kontakta Svenska Motionsidrottsförbundets generalsekreterare.

Det går även att ta kontakt med det RF/SISU:s distrikt som föreningen tillhör. De har sakkunniga som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida dig rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, Svenska Motionsidrottsförbundet eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan. 

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

Vad är vad?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som är brott, kränkning eller ”bara” oskönt beteende. Här kan du läsa mer om det.