Del 4: Tips inför föreningens viktigaste möte – årsmötet

Snart är det dags för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets viktigaste möte – förbundsmötet. Men innan dess ska också alla medlemsföreningar ha årsmöte. På föreningens årsmöte får alla medlemmar i föreningen vara med och bestämma. Vad föreningen ska göra, hur resurserna ska fördelas och vilka som ska leda föreningens arbete mellan årsmötena, det vill säga vilka som ska ingå i styrelsen. Vi har samlat lite tips inför er föreningens årsmöte. 

Kolla igenom era stadgar
Allt det där formella står med högsta sannolikhet i era stadgar. När ska kallelsen/inbjudan skickas ut? När ska mötet senast genomföras? Vad som ska tas upp på mötet? Och hur många personer som ska väljas till föreningens styrelse? Dubbelkolla i stadgarna så slipper det bli fel. 

Årsmötet är medlemmarnas möte
Se årsmötet som en möjlighet att träffa medlemmar.  Använd olika metoder för att få delaktighet. Passa på att prata med medlemmarna, se till att de känner sig välkomnade som personer. Fråga vad de tycker om medlemskapet och vad som skulle göra deras upplevelse av föreningen ännu bättre. Olika människor vill vara delaktiga på olika sätt. För många passar det bra att prata om en fråga två och två. Fundera om ni kan skapa utrymme för dialog innan det formella mötet börjar.

Mer än bara ett årsmöte 
Det kan vara svårt att få medlemmarna att komma på årsmötet. Men det är ett bra tillfälle att göra något mer än att bara ha årsmöte. Bjud in en föreläsare, ordna en workshop eller se till att ni fikar inför eller efter mötet så att ni kan mingla och prata med medlemmarna. Våga satsa på årsmötet, det är ändå föreningens högsta beslutande organ!

Dag och tid som passar som många som möjligt 
Välj en dag och en tid på dagen som passar så många som möjligt och gör en fin inbjudan. Se även till att era ledare i föreningen sprider informationen om mötet när de träffar medlemmarna i verksamheten. Se till att inga av era aktiviteter i föreningen krockar med årsmötet. Glöm inte att kolla i era stadgar när kallelse/inbjudan till årsmötet senaste ska skickas ut.  

Ge alla chansen att komma förberedda 
Skicka ut dagordning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag i förväg. Då hinner medlemmarna ta reda på mer om de personer som har föreslagits, och fundera över vem de vill välja.

Välj en bra lokal
Välj en lokal som känns trevlig och möjliggör en bra dialog. Ett årsmöte behöver inte alls hållas i en stor sal med bänkrader, det kan hållas på ett mysigt kafé. Hur ni sitter är avgörande för hur samtalsklimatet blir. Ett exempel kan vara att placera deltagarna i öar om fyra och fyra, eller sitt i en ring så att alla ser varandra. Kolla med ert RF-SISU distrikt kanske kan de hjälpa till med en lokal.

Se till att ha flera personer på ”scenen” 
Se till så att ni i styrelsen och eventuell personal är förberedda. Gå i förväg igenom vem som ska säga vad och vid vilket tillfälle. Att ha flera personer som berättar om föreningen samt är förberedda är en viktig signal som visar att ni är flera som har koll och tar ansvar för föreningen. 

Välj en bra mötesordförande
Be gärna någon annan än föreningens ordförande att leda mötet. Årsmötet handlar delvis om att utvärdera vad styrelsen har gjort under året som gått. Fråga någon som tycker om och är van att leda möten.

Rör på er!  
Ha gärna en kort pausgympa halvvägs in i mötet som ett sätt att visa att vi lever som vi lär och få upp energin i rummet. Se till att någon är ansvarig för rörelsepausen!

Ett grönt och skönt årsmöte
I Korpen är ledarskapet nyckeln. Att vi lever som vi lär, bryr oss och möjliggör. Vi vill med vårt ledarskap inspirera våra medlemmar att ta ansvar, komma med idéer och bidra till ett ännu bättre i Korpen. Visa en bild på och berätta om Korpens gröna och sköna ledarskap. Se till att alla på årsmötet förstår och tänk på att vara inkluderande och förklara begrepp som kan vara svåra att förstå.

Ta hjälp, om det behövs 
Korpens föreningsutvecklare hjälper er gärna i samband med ert årsmöte. Vi har exempelvis tagit fram mallar för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Dessutom kan ni få stöd från idrottskonsulenten från ert RF-SISU distrikt.  

Vill du ha fler tips? Kolla in Vi ungas material Bestämma Trots Ålder.

Kolla in Demokratiskolans andra delar

Del 1 - Du bestämmer

Del 2 - Så påverkar ni

Del 3 - Det här med ombud