Demokratiskolan

I Korpen är det du som medlem som bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Hur den viktiga och grundläggande demokratiska processen fungerar i praktiken kan ibland kännas aningen torrt och tråkigt. Här kan du därför hitta filmer och texter med syftet att på ett enkelt sätt beskriva och förklara viktiga delar inför och under mötet. Allt för att så många ombud som möjligt ska komma så förberedda som möjligt till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets viktigaste möte.

Del 1: Du bestämmer!

Hela idén med en ideell förening är att ett antal människor samlas kring ett gemensamt intresse och för att de vill något - tillsammans.

Läs mer
Del 2: Så påverkar ni

I den andra delen av demokratiskolan ger vi tips på hur ni som förening kan tänka om ni vill skriva en motion till årsmötet.

Läs mer
Del 3: Det här med ombud

Hur fungerar det egentligen och vad ska man tänka på när man utser ombud? Detta får du lära dig i del 3.

Läs mer
Del 4: Årsmötet

I del 4 har vi samlat våra tips inför föreningens viktigaste möte, nämligen årsmötet.

Läs mer