Del 2: Så påverkar ni

Som vi nämnde i första delen av demokratiskolan är det medlemmarna som bestämmer inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Som medlem kan du påverka din förening och ditt förbund på flera sätt. I den andra delen av demokratiskolan ger vi tips på hur ni som förening kan tänka om ni vill skriva en motion till årsmötet samt hur ni går tillväga för att nominera en person till ett uppdrag i förbundet.

Skriv ett förslag till förbättring - det vill säga en motion 

Ett sätt att påverka är att skriva en motion och det innebär att ni lämnar ett skriftligt förslag till årsmötet, ett medlemsförslag helt enkelt.  En motion är en demokratisk rättighet och är ett mycket bra sätt att föra fram sin åsikt på. Att skriva en motion är att vilja påverka eller förändra något.  

Det här kan ni tänka på när ni ska skriva en motion: 

 1. Tänk efter vad det är ni vill förändra
  Vad är det ni vill förändra och varför? 

 2. Kolla om det redan arbetas med det ni vill förändra
  Kanske är något redan på gång? Gör efterforskningar och fråga runt! Titta gärna i handlingarna från tidigare årsmöten för att se om er fråga redan har diskuterats. Kanske kan ni tillföra ny kunskap och nya perspektiv i frågan?  

 3. Förankra det i er förening
  Se till att majoriteten av er förening står bakom ert förslag. Ni kan diskutera det på ert årsmöte, på ett medlemsmöte eller skicka ut en enkät till era medlemmar. Då är förutsättningarna för att det ska bli en bra motion som störst.   

 4. Skriv bakgrunds- och framtidsfakta
  Medlemsförslaget bör innehålla en beskrivande text så att andra som läser den förstår vad ni vill. Ni behöver förklara vad det är ni vill förändra, hur situationen ser ut idag och vad det skulle innebära om ditt medlemsförslag går igenom. Gör en konsekvensanalys och försök se förslaget från andras perspektiv.  

 5. "Att-satsen" – konkret vad ska förändras/förbättras
  Det absolut viktigaste i ett medlemsförslag är "att-satsen". Det är den som är det verkliga förslaget som det röstats om. Resten av texten i medlemsförslaget är till för att förklara vad förslaget går ut på och vad det skulle innebära.

  "Att-satsen" ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt eller ett tyckande. Lägg gärna ner lite extra tid på att formulera "att-satsen" tydligt så att alla förstår vad det är du vill att de ska rösta om. Du kan ha flera "att-satser" i medlemsförslaget för att göra det extra tydligt vad du vill. 

 6. Låt någon läsa igenom ditt medlemsförslag
  Be gärna någon utomstående läsa igenom ert medlemsförslag när ni känner er klara. Går den att förstå? Är det tydligt vad som ska beslutas om (alltså "att-satserna")? 

 7. Skicka in ert medlemsförslag
  När motionen är färdig skickar ni in ert medlemsförslag till förbundsstyrelsens sekreterare anna.sundstrom@korpen.se. Sista dagen att skicka in motioner till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets förbundsmöte är den 23 mars 2022. 

Föreslå någon till ett uppdrag - det vill säga nominera 

Ett annat sätt att påverka är genom att föreslå personer det vill säga nominera till olika uppdrag inom Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Vid varje förbundsmöte väljs en grupp personer att arbeta i en valberedning. Valberedningens arbete/uppdrag är att se till att rätt person finns på rätt uppdrag inom organisationen. Valberedningen kan själva föreslå personer till olika uppdrag men vill helst ha hjälp av medlemmarna.  

Senast under vecka 51 kommer valberedningen meddela vilka olika uppdrag som är lediga inför förbundsmötet 22 maj 2022. Sedan har ni som medlemsförening på er till den 18 mars 2022 att meddela valberedningen vilka personer ni vill föreslå till dem olika uppdragen.  

Det är viktigt att ni att frågar om personen vill bli föreslagen samt att att personen förstår att hen ska företräda hela Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och inte bara sin egen förening.  

Skicka era personförslag till valberedningen på valberedning@korpen.se senast den 18 mars 2022. 

Kolla in Demokratiskolans andra delar

Del 1 - Du bestämmer

Del 3 - Det här med ombud

Del 4 - Tips inför föreningens årsmöte