Del 3: Det här med ombud

 

Nej som i filmen ovan kanske inte är det bästa sättet att utse ombud. Men hur fungerar det egentligen och vad ska man tänka på när man utser ombud?

Ombud?
Ett ombud är en person som representerar en förening eller en nationell organisation på Korpens förbundsmöte. Det är ombuden som är de som fattar alla beslut under förbundsmötet. Ombuden har yttrande-, förslags- och rösträtt på förbundsmötet. 

Hur ska vi välja vem eller vilka som ska vara ombud?
Det är föreningen eller nationell organisationen som själva väljer vem eller vilka som de ska utse att representera föreningen som ombud. Det kan ske på ert årsmöte, på ett medlemsmöte, av styrelsen eller varför inte genom en digital omröstning? 

Vem ska vi välja som ombud?
Vem som helst som är medlem i er förening eller nationell organisationen kan vara ombud. Enda undantaget är att personen inte får vara ledamot av Korpens förbundsstyrelse eller anställd i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet eller dess medlemsorganisationer.  

Fundera vem eller vilka som är väl insatta i föreningens verksamhet och som på ett bra sätt kan representera hela föreningen och som kan föra fram föreningens åsikter snarare än eget personligt tyckande. 

Men vad är viktigast?
Det viktigaste är inte vem eller vilka ni väljer som ombud utan dialogen ni har i föreningen. Var transparanta och diskutera innan förbundsmötet vad ni tycker i de frågor som kommer att behandlas. Är det en stor fråga kanske ni inte bara ska diskutera den i styrelsen utan låta fler vara med och komma med sina inspel. De som är ombud på förbundsmötet ska känna sig trygga med att de har sin egen organisation i ryggen.  

Oavsett hur många ombud ni har (1–4 beroende på storlek) se till att vara flera personer från olika delar av er verksamhet på plats vid förbundsmötet, för att kunna diskutera saker som kommer upp på plats.  

Faktaruta - ombud

Alla föreningar kan delta med ombud vid Korpens förbundsmöte 2022. Antalet ombud som kan representera din förening vid förbundsmötet beror på antalet medlemmar ni har i föreningen den 31 december 2021. Då fastställs nämligen ombudslistan. 

Ett ombud 

Föreningar med upp till 2 000 medlemmar utser ett ombud.

Två ombud 

Föreningar med mer än 2 000 medlemmar utser två ombud, en kvinna och en man.

Tre ombud 

Nationella organisationer utser tre ombud med minst en av vardera kön. 

Fyra ombud 

Föreningar med fler än 10 000 medlemmar utser fyra ombud, jämnt fördelat mellan könen.

Senast 30 dagar före förbundsmötet ska anmälan av ombud och ersättare göras till förbundskansliet. 

Kolla in Demokratiskolans andra delar

Del 1 - Du bestämmer

Del 2 - Så påverkar ni

Del 4 - Tips inför föreningens årsmöte